Porodično nasilje i njegove posledice

Međunarodne organizacije proglasile su da svaka treća žena trpi nasilje u nekom trenutku svog života, zbog čega je ono postalo „tiha pandemija“, a predviđa se da bi moglo biti uključeno kao jedan od petnaest glavnih uzroka bolesti i smrti do kraja ove godine. Nasilje se smatra oblikom vršenja moći koji olakšava dominaciju, ugnjetavanje ili nadmoć […]

Pročitaj više

Njeno ime simbol je borbe za radnička i prava žena, crveni karanfil u blatnjavom svetu

Rozalija Roza Luksemburg rođena je 1871. godine u gradu Zamošće, u Poljskoj. Odrasla je u porodici, jevrejskog porekla, čime se može razumeti potreba za borbom koja je trajala čitavog života. Njena društvena aktivnost obeležila je kraj XIX i početak XX veka, a njeno ime vezuje se sa marksizam, komunizam, kao i za aktivno antiratno delanje […]

Pročitaj više