Pogled(i) ka Vidovdanu

Karakter nacionalnog praznika se ogleda u kulturi baštine jednog naroda. Obeležavanje značajnih događaja u istoriji nije samo kultura sećanja (koja bi bila svrstana kao deo kulture baštine) zasnovana na želji da se jedan događaj posmatra sa distance bez emocionalne pristrasnosti, ili kako se ne bi reklo da vlada opšte kulturna nepismenost. Neprestano prisećanje, obeležavanje, ne […]

Pročitaj više