Narodna skupština kroz vekove

Svetoandrejska Narodna skupština koja je održana od 30. novembra 1858. godine do 31. januara 1859. godine u Beogradu sazvana je na osnovu prvog zakona o Narodnoj skupštini Srbije koji je donet 28. oktobra 1858. godine. Skupština se sastojala svake treće godine, a po Namesničkom ustavu skupštinski saziv trajao je godinu dana, po Radikalskom tri, a […]

Pročitaj više