Da li je ustavom iz 1974. počeo pad Jugoslavije?

Pojedinci i društvene grupe koje za život zaradjuju prvenstveno temeljom sopstvenog najamnog rada su radnička klasa koja nakon 1945. godine u Jugoslaviji bila relativno malobrojna grupacija u društvu u kojem je dominiralo seljaštvo.   Radničkoj klasi i radnim ljudima je sva vlast pripala po ustavu iz 1974. godine.   Kreator ustava bio je Edvard Kardelj […]

Pročitaj više