Stoicizam – naučite potrebne stvari za vaš dalji život od mudrih ljudi

Stoicizam predstavlja filozofsku školu osnovanu u Atini čiji je osnivač bio Zenon.  Filozofija se fokusira na 4 stvari : samokontrolu, hrabrsot, pravdu i mudrost. Neki od ostalih predstavnika ove škole su Epiktet, Seneka i Marko Aurelije. Oni su se bavili stvarima na kojima možete i ne možete da utičete. Potrebno je da razlikujemo ono šta možemo […]

Pročitaj više