Početak raspada Jugoslavije

Na današnji dan, 26. decembra 1990. godine Slovenija je izabrala samostalnost i nezavisnost, zbog niza političkih nemira i sukoba tokom početka devedesetih godina 20. veka. Mnoga nerešena pitanja prerasla su u međuetničke oružane sukobe i doveli do raspada SFRJ. Referendum o nezavisnosti održan je u Republici Sloveniji 23. decembra 1990. godine, a biračima je bilo […]

Pročitaj više