Teza o doseljavanju Slovena na Balkansko poluostrvo

Putevi doseljavanja Slovena na Balkan dugo su predstavljali enigmu i bili razlog razmimoilaženja u naučnim krugovima. Potvrde određenih teza usledile su naknadno, nakon pronalaženja relevantnih potvrda u jezicima i njihovim međusobnim sličnostima i distinkcijama. Teza Pavla lvića široko je prihvaćena i njene postulate  otkrivamo za Vas u narednim stupnjevima. Smatra se da su Južni Sloveni […]

Pročitaj više