Život Skenderbega

Đurađ Kastriot je prema ranijim piscima bio srbin kao i predstavnik poslednje srpske dinastije koja je vladala zemljama naseljenim Srbima, bio je pravoslavac i srpski borac protiv osmanskih osvajača kojeg su albanci prisvojili kao nacionalnog heroja. Njegova porodica vodi poreklo od starog srpskog bratstva Branilovića, bio je sin Jovana i Vojislave Kastriot, Vojislava je bila […]

Pročitaj više