Otac moderne egiptologije – Žan Fransoa Šampolion

Žan Fransoa Šampolion rođen je 23.decembra 1970.godine u Fižaku (Francuska). Sa samo šesnaest godina, Šampolion je savladao šest drevnih orijentalnih jezika, pored latinskog i grčkog. Do 20. Godine naučio je latinski, grčki, hebrejski, sanskrit, amharski, pahlavi, arapski, sirijski, heldejski, persijski, etiopski i kineski, pored maternjeg francuskog. Sa devetnaest godina, nakon studija u Parizu, Šampolion postaje […]

Pročitaj više