Razvod braka

Modernost je uticala na preoblikovanje društva na više nivoa, a promena nije izostala ni u domenu braka i porodičnog života.  Pojavljuju se tri osnovna, međusobno povezana, obeležja moderne porodice a to su: demokratizacija, detradicionalizacija i destandardizacija. Naime, počinju se uvažavati i uživati novi principi, poput jednakosti, autonomije, uvažavanja što dovodi do potpuno novih oblika odnosa […]

Pročitaj više