Otuđenje u radu – da li rad zaista oslobađa?

Rekla bih da je rad nastao i razvijao se zajedno sa čovekom. Najpre je čovek pronašao način da radom sebi obezbedi ono osnovno, kako bi preživeo, poput životinjskog sveta. Kasnije je na sve razvijenije i smislenije načine ubirao plodove svog rada. Nije mnogo trebalo da se jedno društvo organizuje tako da rad bude kontrolisan od […]

Pročitaj više