Da li bi domaćice trebalo da budu plaćene za svoj rad

Biti žena, majka, domaćica je posao koji zahteva puno fizičko, mentalno i emotivno angažovanje. Dakle, nije dovoljno da se posao obavlja osam sati dnevno, nakon čega sledi slobodno vreme, već je sveprisutnost u domaćem radu neophodna 24/7 tokom svih dana u godini. Rad u domaćinstvu se ne plaća. Podrazumeva se. Postavlja se pitanje, ukoliko bi […]

Pročitaj više