O ženama u Andrićevim pripovetkama

Žena kao inspiracija, ali prije svega žena kao ljudsko biće sa svim svojim potrebama, vrlinama i manama, jaka i slaba, ekstrovertna ili povučena u sebe, prkosna i ponosna ili nemoćna, žena koju vidiš, ali i ona koja ne postoji i nema je – nigdje nije vjerodostojnije dočarana u srpskoj književnosti, nego u pripovjetkama našeg Nobelovca, […]

Pročitaj više