Da li ste se nekada pitali kako je nastala pošta?

Dokument o organiziovanom prenosu vesti ( nešto kao danjašanja pošta) u Egiptu datira iz 2300. P.n.e. U Kini u doba dinastije Zhou (1066. do 221. pr. Hr.) takva pošta je služila isključivo za potrebe carskoga dvora. Persijanci su najverovatnije prvi za prenos vesti upotrebljavali konjanike. Najstariji izravan izvor o glasničkoj službi Egipta, Papirus iz Hibeha, […]

Pročitaj više