Kako se bira patrijarh Srpske pravoslavne crkve?

Ukoliko se desi da služba trenutnog patrijarha prestaje iz nekog razloga, na njegov položaj mora doći novi vrhovni crkveni poglavar, što se dešava najviše tri meseca nakon kraja službe. Dok je mesto patrijarha upražnjeno, njegovu ulogu privremeno preuzima Sveti arhijerejski sinod. Na ovu poziciju imaju pravo svi koji su najmanje pet godina eparhijski episkopi. Među […]

Pročitaj više