Kosta Pećanac i njegovi četnici

Pomen četnika obično kod javnosti stvara asocijaciju na Dragoljuba Dražu Mihailovića i njegov Ravnogorski pokret ili JVUO. Mada, posmatrajući istoriju četništva, slobodno bi mogli reći da je Mihailović među poslednjima oslovljavao svoj pokret četnički, a svoje ljude četnicima. U toku Balkanskih ratova postojali su komitski odredi, delovali dobrim delom po Makedoniji i istočnoj Srbiji. Pre […]

Pročitaj više