Univerzalna skraćenica O.K. , znate li pravo značenje?

U svakodnevnom govoru susrećemo se različitim oblicima komunikacije, usvajamo reči, najčešće stranog porekla, ubacujemo ih u naš rečnik, skraćujemo rečenice, sve u cilju uspešnije i razumljivije konverzacije. Da li je zaista tako, znamo li prava značenja svih skraćenica stranog porekla koje oberučke prihvatamo i koristimo. Ok. Može se upotrebiti u različitim situacijama, ali uvek predstavlja […]

Pročitaj više