Evropa danas obeležava Dan borbe protiv trgovine ljudima

Trgovina ljudima je globalni problem, najčešće oblik organizovanog kriminaliteta koji prožima sva društva i sve regione sveta. Trgovina ljudima se ne ograničava na teritoriju samo jedne zemlje. Proces trgovine ljudima obuhvata faze vrbovanja, transporta i eksploatacije žrtava. Događa se na teritoriji zemalja porekla, tranzita i krajnjeg odredišta. Zemlje porekla su uglavnom siromašne zemlje, zemlje u […]

Pročitaj više

Međunarodni dan nestalih lica

Današnji dan, 30. avgust, je na regionalnom nivou obeležen kao Međunarodni dan nestalih lica. Ovo je posebno delikatno za prostor bivše Jugoslavije, jer je u toku prvih zabeleženih sukoba nestalo više hiljada ljudi. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz 1991. godine, nestalo je preko 10.025 lica. Većina tih slučajeva je još uvek otvorena. Predsednik […]

Pročitaj više