Da li ste znali koje su višestruke prednosti internet novinarstva?

Novi vek doneo je mnogo tehonoloških inovacija koje su nepovratno izmenile dosadašnje načine razmišljanja, rada i stvaranja. Tehnološki napredak implicirao je, između ostalog, i veću i bržu dostupnost informacija. U tako novostvorenom okruženju imperativ novinarskog posla da se u objavljivanju informacija bude prvi, dobija na značaju. Modernizacija u domenu publicistike ispoljila se u sve izraženijoj […]

Pročitaj više