“Svako ko poštuje državu Srbiju, ko poštuje njen narod, za mene je uvek dobrodošao” Uglješa Marković za Novi svet

S obzirom na to da ste vrlo mladi ušli u politiku, šta Vas je navelo da zakoračite u taj svet?   Moj otac je jedan od osnivača SPS-a. Ja sam u SPS ušao zvanično pre 8 godina, ali ovde sam dolazio još kao dete. Uvek sam imao interesovanja za politiku, kao mali sam voleo da […]

Pročitaj više

Narodna skupština kroz vekove

Svetoandrejska Narodna skupština koja je održana od 30. novembra 1858. godine do 31. januara 1859. godine u Beogradu sazvana je na osnovu prvog zakona o Narodnoj skupštini Srbije koji je donet 28. oktobra 1858. godine. Skupština se sastojala svake treće godine, a po Namesničkom ustavu skupštinski saziv trajao je godinu dana, po Radikalskom tri, a […]

Pročitaj više