Kumanovska bitka 23. i 24. oktobar – Velika pobeda nad Turskom

Prvi balkanski rat izbio 8. oktobra 1912. godine, sa ciljem da Srbija, Bugarska, Grčka i Crna Gora oslobode u potpunosti Balkansko poluostrvo od Osmanlija. Kumanovska bitka je vođena za vreme Prvog balkasnog rata, 23. i 24. oktobra 1912. godine. Srpska vojska je tada izvojevala veliku pobedu nad turskom vojskom. Načelnik štaba Vrhovne komande general Radomir […]

Pročitaj više