Kubanska revolucija Bitka za Santa Klaru počela je 31. decembra 1958. godine. Od tada će se sve promeniti.

  Kubanska revolucija je naziv za građanski rat koji se vodio na Kubi, u periodu od 1953. do 1959. godine. Predstavnici sukobljenih strana bili su tadašnji predsednik pro-američke orijentacije, Fulgensio Batista, sa jedne strane i prodemokratski orijentisani ustanici na čelu sa Fidelom Kastrom, sa druge strane. Revolucija koja je obeležila dvadeseti vek je specifična zbog […]

Pročitaj više