Komercijalizacija fudbala zaobilazi lokalne klubove

Komercijalizacija fudbala uslovila je nastajanje novih grana u industriji ovog sporta, među kojima marketing prednjači. Potražnja za fudbalskim zvezdama kao reklamnim „panoima“, promoterima proizvoda, postala je stvarnost vrhunskog sporta. Na tržištu se sreću potrošači i proizvođači ovog sporta koji ostvaruju sve veći profit. Uticaj komercijalizacije doveo je do uplitanja sponzora u fudbalsku industriju i njihovog […]

Pročitaj više