10 Najčeščih fobija sa kojima se susrećemo skoro svaki dan!

Većina ljudi ima neku fobiju, neki čak i više njih. Fobija je jako izražen strah. Postoje brojna objašnjenja kako dolazi do razvoja fobične reakcije, uključujući evolucione, psihodinamske i bihejvioralne teorije. Koji god da je uzrok, fobije su izlečive – moguće ih je prevazići kroz psihoterapiju, a kognitivne i bihejvioralne tehnike (posebno se navodi značaj sistematske […]

Pročitaj više