Da li je definitivno došlo vreme da žene vode politiku?

Republika Finska je zemlja koja ženama omogućava ostvarivanje prirodnog prava i mnogih socijalnih, koja su i danas dan najčešće zanemarena čak iako su za nama decenije borbe za ravnopravnost među polovima. Nije samo borba za bolji život žena u društvu aktuelna, već i za položaj drugih društvenih grupa koje ne uspevaju ostvariti svoj puni potencijal. […]

Pročitaj više