Feminizam – žena nije ničije vlasništvo

Da bismo došli do srži problema, najpre treba rasvetliti pojam – feminizam. Feminizam je zbir društvenih pokreta i ideologija čiji je cilj definisanje, uspostavljanje i branjenje jednakih političkih, ekonomskih, kulturnih i socijalnih prava žena. Feministkinje i feministi zalažu se za oslobađanje žena od nasilja, seksizma i tradicionalnih ženskih uloga, tačnije prihvatanje žene kao celokupne ličnosti. […]

Pročitaj više