Porodično nasilje i njegove posledice

Međunarodne organizacije proglasile su da svaka treća žena trpi nasilje u nekom trenutku svog života, zbog čega je ono postalo „tiha pandemija“, a predviđa se da bi moglo biti uključeno kao jedan od petnaest glavnih uzroka bolesti i smrti do kraja ove godine. Nasilje se smatra oblikom vršenja moći koji olakšava dominaciju, ugnjetavanje ili nadmoć […]

Pročitaj više