Bojčinska šuma – prirodno dobor lokalnog značaja III kategorija –

Bojčinska šuma je zaštićena 1965. kao spomenik kulture sa obrazloženjem da ,,predstavlja redak, na području grada Beograda, memorijalni prirodni spomenik i ambijent vezan naročito za razvoj narodnooslobodilačkih pokreta i borbe naroda južnog Srema’’, kao i mesto vođenja borbi u I svetskom ratu između srpske vojske i Austrijanaca.   Za vreme I svetskog rata, u reonu […]

Pročitaj više