FEMINIZAM U POLITICI RAZVIJENIH ZEMALJA

Politika

Razvijene zemlje podrazumevaju napredne države koje imaju stabilan politički, pravni, obrazovni i zdravstveni sistem. Razvijene su u ekonomskom, tehnološkom i kulturološkom smislu.

To su uticajne države koje potežu veoma bitna društvena i socijalna pitanja i teže ravnopravnom društvu koje isključuje svaki vid diskriminacije zasnovane na rasnoj, polnoj, materijalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Razvijene zemlje su prve prepoznale problem položaja žena u društvu i upravo odatle kreću prve naznake promena kojima danas svedočimo.

 

Ali da li su u potpunosti zadovoljena prava žena? I kako su od potlačenog i obespravljenog dela populacije postale neizostavne u društvenom i političkom delovanju, bilo da je to u vidu prava na glasanje ili u vidu aktivnog učestvovanja u političkom odlučivanju na svim nivoima?

 

Jedan od ključnih momenata koji je, posle uvođenja ženskog biračkog prava, umnogome doprineo boljem političkom položaju žena je kada je 1997. godine njihov broj u parlamentu Velike Britanije skoro udvostručen (sa 9,7% na 18,2%). Samim tim dolazi do ravnopravnijih odnosa na tržištu radne snage, poboljšanja položaja žena u uslužnom sektoru, profesionalnom i menadžerskom radu, u visokom obrazovanju i sindikalnom pokretu. Jedna od dve vodeće stranke u Ujedinjenom kraljevstvu, Laburistička partija, je proširila svoju biračku bazu ženskim kandidatima . Žene su se visoko kotirale na izbornim listama i vremenom znatno uticale na opšti smer političke partije, na utemeljivanje feminističkih vrednosti kao i na promene u zakonodavstvu. Na ovaj način društvu se vraća poverenje u izborni sistem, a žene dobijaju podstrek kada je u pitanju razvoj njihovih profesionalnih, političkih i ličnih sposobnosti. Nakon te godine, Velika Britanija beleži isključivo porast zastupljenosti žena u parlamentu i do 2019. godine dolazi do 34%.

U poslednjih 20 godina, porast broja žena u politici je sve primetniji. Značajnu promenu doživela je i Francuska koja sada broji skoro 40% u odnosu na 2002. godinu kada je bilo svega 12,3% žena u parlamentu. Približnu percentaciju ostvarile su i ostale države severozapadne i zapadne Evrope.

Evropska unija se takođe bavila problemom ženske uloge u politici, te se poslednjih decenija njihove funkcije i sama participacija podižu na viši nivo, samim tim, one dobijaju više prostora za izlaganje svojih koncepcija i veće mogućnosti za realizaciju istih.

 

Feminizam vremenom počinje da uživa veliki značaj u politici razvijenih zemalja i na taj način se osvešćuju problemi koji se odnose, ne samo na inferiorni položaj žena u političkom, poslovnom ili društevnom smislu, već i na njihovo delovanje u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kao i na polju obrazovanja. Takođe, uzimaju učešće i u oblastima socijalne brige o ugroženim grupama, u pravosuđu, ali bivaju postavljene i na istaknute političke pozicije koje se bave rukovođenjem države.

 

Bez obzira na konstanti porast broja žena u politici i njihovo procentualno izjednačavanje sa muškarcima, širom sveta društvo postavlja dvostruke standarde po kojima se isti stavovi ili isti nastup žena i muškaraca u politici, ne vrednuje i ne tumači na isti način. Kada su žene na visokim pozicijama , dešava se da se od njih očekuje poistovećivanje sa muškarcima i neidentifikovanje sa svojim rodom jer bi tako društvo prihvatilo ženu kao odlučnog i samouverenog političara, što je svakako veći problem od ovog koji se izražava u procentima zato što se se na taj način ženska uloga u svetu politike umanjuje.

Autor: Adelina Sretenović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *