U politici nema prijateljstva, samo interes

Politika

San Stefanski ugovor o miru usledio je nakon ratova protiv Turske koje su vodile zajedničkim snagama Rusija, Srbija i Crna Gora. Mnogi istoričari su saglasni u tome da je ovaj ugovor ostao na snazi Turska ne bila prisutna u Evropi. Takođe ova konferencija potvrđuje pomenutu tezu sera Vinstona Čerčila da u politici ne postoje stalni prijatelji nego stalni interesi. Srbija je doživela na neki način izdaju od bratskog naroda Rusa koji su zbog svog interesa stali na stranu Bugarske, a Srbija i Rumunija dobijaju nezavisnost,Bugarska dobija autonamnu kneževinu pod sizerenstvom Porte. Takođe Bugarska a dobija i znatno proširenje. Dobija teritoriju od 163 000 kilometra kvadratna i morsku obalu od 76,15 geografskih milja, od kojih 31,30 geografske milje padaju na Egejsko more, a 44.85 geografskih milja na Crno more.
Bugari su pravi dobitnici ovog mira održanog u San Stefanu, jer su imali Ruse uz sebe, oni bi imali državu od oko četiri miliona stanovnika, dobili bi i kneza koga bi birao narod uz pristanak sila, kao i vojsku i ustav koji bi bio izrađen pod nadzorom ruskog komesara.
Ruski komesar bi se birao na dve godine, takođe tu bi bilo oko pedeset Ruskih vojnika. Plovidba na reci Dunav bi bila slobodna, a tvrđave na reci bi bile porušene.
Pitanje Bosne i Hercegovine bi bilo rešeno prema ovom ugovoru tako što bi bila kontrola Rusija i AustroUgarske. Dobila bi ustanove koje bi nadgledala Carigradaksa konferencija. Na Kritu bi se primenilo uređenje iz 1868. godine, slične bi se uredbe saglasno sa Rusijom , zavele i u drugim grčke oblastima carevine
Dardaneli i Bosfor bi bili otvoreni u svako doba svim trgovačkim brodovima.
Ovaj ugovor je bio štetan po većinu država i zato je morao da se menja na Berlinskom kongresu.

Autor: Nemanja Zdravković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *