UZLAZNI TREND DEPOPULACIJE U SRBIJI

Društvo

Sam termin depopulacija uglavnom ima negativnu konotaciju, ali suština je u tome da depopulaciju posmatramo kao proces demografskih promena koji je zastupljen svuda u svetu. Kada je reč generalno o depopulaciji, to je prilično širok pojam i obuhvata smanjenje broja stanovnika, što uključuje razliku između broja rođenih i broja umrlih, odnosno stopu nataliteta i mortaliteta i razliku između broja ljudi koji napusti zemlju i broja koji u nju dođe. Naša zemlja suočava se sa ozbiljnim problemom depopulacije, koja je poslednjih godina u sve većem porastu. Kvalifikovana radna snaga poput lekara, medicinskih sestara i stručnjaka iz drugih sektora perspektivu za razvoj karijere pronalaze pretežno u zemljama Evropske unije. Prema izveštaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj čak oko 60 odsto građana Srbije koji napuštaju zemlju biraju Nemačku kao zemlju za život. Najčešći faktori za odlazak u datu zemlju su bolji uslovi rada i celokupan životni standard. Takođe, jedan od vodećih razloga depopulacije u Srbiji leži u niskom fertilitetu i u visokim stopama smrtnosti po starosti. Srbija ima visoku opštu stopu smrtnosti, koja je čini jednom od vodećih u Evropi. U proteklih dvadeset godina broj stanovnika Republike Srbije kontinuirano opada, dok jedino Beograd beleži porast broja stanovnika.
Rezultati analiziranih projekcija stanovništva ukazuju na to da je u budućnosti teško očekivati poboljšanje demografske situacije.

Autor: Jovana Cerović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *