Audio knjige kao pomoć učenicima i profesorima – koliko one danas omogućavaju lakši rad?

Društvo


Čitanje je najosnovnije sredstvo za pristup učenju u obrazovnom sistemu. Ogromna većina nastavnog materijala izrađena je u štampanom ili digitalnom tekstu, tako da su oni učenici sa problemima čitanja u potpunom nepovoljnom položaju. Tekstovi u pdf fomratu su se mnogo više prisutniji od početka aktuelne pandemije Korona virusa.

 

Učenici, koji imaju problema sa  vidom, sa pažnjom, hiperaktivnošću ili disleksijom, suočavaju se sa još većim izazovom kada su njihovi materijali za učenje prvenstveno tekstualni.

 

Audio knjige su korisno sredstvo za nastavnike koji imaju učenike sa ovim izazovima učenja. Audio knjige pojačavaju poruke u tekstualnim sadržajima kako bi omogućile dublje razumevanje čitanja koje je od koristi čak i učenicima koji  bez ikakvih  problema pristupaju  učenju.

U nastavku ćemo malo govoriti o prednostima zbog kojih bi audio knjige mogle biti korisne u nastavnom materijalu , iako nam knjigu u rukama ne može ništa zameniti.

  1. Audio knjige povećavaju pristupnost rečima i rečniku.

Audio knjige pomažu učenicima da nauče reči i razumeju kompoziciju koju formiraju bez procesa dekodiranja između slova i zvuka. Za neke studente ovo je takođe povoljnije.  Prvi oblik komunikacije koji učimo je govorni jezik. Neki učenici se prosto osećaju manje pod stresom i bolje registruju ono što čuju nego ono što čitaju.

 

  1. Kao potkrepljenje predstavljaju dvostruki podsticaj za učenje.

 

Kada je nastavni materijal predstavljen tekstualno ili na audio način, učenici imaju dva pristupa za dobijanje informacija. Za neke učenike čitanje nije dovoljno da bi stekli potpunu predstavu o tome šta čitaju da bi  razumeli u potpunosti. Što više čula koristimo za interakciju sa određenim sadržajem, bolje ga zadržavamo i razumemo.


  1. Audio knjige pomažu učenicima kod problema sa pamćenjem.

 

Učenici koji imaju problema sa mehanikom dekodiranja kompenzuju čitanjem i ponovnim čitanjem da bi zadržali reči iz pisanog sadržaja. Dodavanje audio knjige pomaže vam da lakše zapamtite, imate najnovije odgovore kada odgovarate na pitanja i poboljšate proces razumevanja. Poznato je da svi imamo čulni registar, kratkoročnu i dugoročnu memoriju. Da bi informacija došla do dugoročne memorije, mora proći prethodna dva kriterijuma. Izgradnja memorije oko čitanja olakšava dekodiranje i razumevanje drugih mehaničkih zadataka.  U nekim slučajevima, ovo  značajno poboljšava neke probleme učenja u vezi sa čitanjem.

 

  1. One su pomoćne strategije za pomoć učenicima sa disleksijom i problemima sa vidom.

 

Učenici sa problemima u učenju kao što su disleksija ili slabost vida moraju savladati strmiju krivu učenja čitanja, posebno u procesu dekodiranja. Imajući dodatak audio knjige koja od reči do reči potvrđuje ono što čitaju, učenici mogu naučiti kako se reči pišu. Ova podrška za sluh im pomaže da smanje simptome disleksije i neguju svoje samopoštovanje kada osećaju da su sposobni da razumeju ono što čitaju.

 

  1. Audio knjige pomažu u stvaranju osećaja samostalnog učenja.

 

Audio knjige su materijali za učenje koji se mogu nositi bilo gde na mobilnom uređaju i koristiti u bilo koje vreme, baš kao i pisani sadržaj. Međutim, audio knjige imaju prednost u tome što više knjiga može da se nalazi na jednom uređaju, što ih čini praktičnijim. Iako je tačno da audio knjige same po sebi ne nude isti potencijal zadržavanja, ponavljanje sadržaja kroz sluh povećava nivo prisećanja i omogućava učenicima da primaju informacije van učionice onoliko često koliko žele. Zahvaljujući tome, učenici mogu učiniti da važan deo procesa učenja bude sopstveni i da budu nezavisni u tempu kojim pristupaju učenju.

 

Audio knjige otvaraju puteve tako da se učenje može odvijati na različite načine, ne samo kroz čitanje teksta. Oni aktiviraju upotrebu drugih čula tokom nastavnog procesa i donose više dimenzija, olakšavaju proces socijalizacije, pojačavaju osećaj  empatije i pomažu u razvoju slušanja. Preporučljivo je da obrazovne institucije procene integraciju ekvivalentnih slušnih materijala za sav njihov pisani sadržaj.

Autor: Katarina Tomić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *