Gledanje u dlan-zabava ili verovanje?

Društvo

Vodi poreklo od starih naroda Istoka, iz Mesopotamije, od istočnih naroda prenesena je u Grčku i Rim, a od njih na ostale narode. Proricanje sudbine na osnovu oblika ruke, šake, prstiju, noktiju, bregova i linija na dlanu nema nikakvih naučnih osnova, ali u narodu postoji verovanje da se na osnovu raznih obeležja na dlanu može reći nešto o sudbini čoveka. Gledanje u dlan, ili hiromantija narodu služi kao zabava ili kao čvrsto verovanje?

Hiromantija se automtski povezuje  sa astrologijom, jer se i nebeska tela povezuju sa sudbinom čoveka. Ljudi koji se bave astrologijom i hiromantijom tvrde da nebeska tela utiču na i život ljudi. Oni su stvorili sistem verovanja u koji spada i hiromantija, tj. gledanje u dlan.

Linije na ruci tvorci hiromantije uzimaju kao simbole puteva čovečjeg života, od rođenja od smrti. Te linije na ruci (životni putevi) se ukrštaju, presecaju, nailaze na ispupčenja, neravnine, obilaze oko njih, prelaze preko njih.

Mnogi ljudi danas doživljavaju gledanje u dlan kao neku vrstu vradžbine, ali istina je da su dlanovi, baš kao i stopala, povezani sa centralnim nervnim sistemom, a samim tim i mozgom. Refleksna masaža stopala je opšte priznata jer omogućava da se preko određenih tačaka utiče na različite delove tela. Isto važi i za dlanove, pa je logično da od opšteg stanja organizma zavisi kako će izgledati linije na dlanu.

Svaki čovek ima četiri velike linije na dlanu i brojne sporedne linije. Glavne linije su linija glave, linija života, linija srca i linija sudbine.

Linije muške i ženske dece

U delu pored malića se nalaze linijice i svaka ima neko značenje. Naime, duboke linije znače da ćete roditi dečake, dok kratke ili blede linije ukazuju da vam je sudbina namenila ćerke. Međutim, ako su linije jako kratke, plitke ili isprekidane, hiromantija upozorava na pobačaje ili gubitak već rođene dece.

Linija glave

Linija glave, baš kao i linija života, počinje između palca i kažiprsta. Dok se linija života proteže oko ispupčenja iznad palca, linija glave ide popreko preko dlana. Deo između linije glave i linije života pruža informacije o detinjstvu i mladosti. Ako su dve linije povezane na mnogo mesta, onda to ukazuje na teškoće u periodu odrastanja.

Ako su linije odvojene u početku, onda to znači da je osoba provela detinjstvo daleko od roditelja. Ako je linija glave prava i izražena, osoba je bez problema razvila pozitivan sistem vrednosti. Nasuprot tome, talasaste linije mogu ukazati na psihički labilnu osobu.

Linija života

Počinje izmedju palca i kažiprsta i proteže se u luku prema ručnom zglobu. Duga i lepo oblikovana označava životnu snagu, vitalitet i dovoljno dug život. Ako od nje ima manjih linija ili račvanja prema dole, one označavaju periode pada viteliteta, udese ili slične nedaće. Ako pak od linije života postoje manje linije ili račvanja prema gore, one znače obrnuto: životnu snagu kojom osoba nadvladava probleme i pobeđuje krize nakon kojih je još jača. Jake duboke tačke na liniji označavaju krize, dok prekidi mogu značiti periode smanjene vitalnosti, ali ako nakon prekida sledi nastavak, osoba se oporavlja.

Linija srca

Ova linija se pruža poprečno ispod korena prstiju i govori o emotivnom životu osobe. Ako je veoma ravna i pokazuje na kažiprst, onda to ukazuje na proračunost, površna osećanja i da je teško dopreti do duše te osobe. Linija srca smeštena između kažiprsta i srednjeg prsta, ukazuje na duboka, iskrena osećanja. Takva osoba ima partnera kome može da veruje i koji svoje najmilije neće ostaviti na cedilu. Što je linija dublja i jasnija, to osoba ima bolju kontrolu nad vlastitim osećanjima i u vezi.

Takodje postoje tačke, a pogotovo ako su dublje urezane, obično označavaju nesretne događaje ili krize.Mreže raznih linijica po dlanu obično znače peripetije, prepreke i probleme vezane uz područja gde se već nalaze. Zvezdice i krstići obično su dobri znaci. Prvi daju zaštitu ili upozoravaju i štite, dok drugi naglašavaju potencijale i osobine područja gde se nalaze i to u najboljem smislu.

Mnogim ljudima svi ovi znakovi predstavljaju neki simbol ili značenje, dok drugi ne veruju u to. Društvo je podeljeno, ali po izjavama ljudi većina ne veruje u hiromantiju, ali im je zanimljivo da slušaju iskustva drugih ljudi sa tim. 

Autor: Marija Božić

1 thought on “Gledanje u dlan-zabava ili verovanje?

  1. Meni je jedan astrolog rekao da kada bi rodila da bi bio dečak i da će imati plavu kosu i zelene oči.Ako on tako kaže ja mu verujem.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *