Svetski dan deteta – Ulaganje u našu budućnost znači ulaganje u našu decu

Društvo

Ujedinjene nacije su  odredile svaki 20. novembar kao Univerzalni dan deteta. Vreme je da se promoviše zajedništvo širom sveta, svest o problemima sa kojima se deca suočavaju u svakom uglu sveta i da se poboljša dobrobit za svu decu.

Svetski dan deteta Ujedinjenih nacija, koji je ustanovljen 1954. godine, obeležava se 20. novembra svake godine radi promovisanja međunarodnog zajedništva i svesti među decom širom sveta. UNICEF, Dečji fond Ujedinjenih nacija, promoviše ovaj poseban dan, koji takođe radi na poboljšanju dobrobiti dece.

Dan deteta započeo je druge nedelje juna 1857. godine od strane velečasnog dr Čarlsa Leonarda, pastora Univerzalističke crkve Otkupitelja u Čelsiju u Masačusetsu. Leonard je održao posebnu službu posvećenu deci i za njih. Leonard je taj dan nazvao Dan ruža, iako je kasnije nazvan Cvetna nedelja, a zatim nazvan Dečiji dan.

 

Dan deteta je prvi put zvanično proglašen državnim praznikom od strane Republike Turske 1920. godine sa određenim datumom 23. aprila. Dan deteta se obeležava na nacionalnom nivou od 1920. godine, a turska vlada i novine tog vremena su ga proglasile danom za decu. Međutim, odlučeno je da je potrebna zvanična potvrda da bi se razjasnila i opravdala ova proslava, a zvaničnu deklaraciju je dao na nacionalnom nivou 1929. godine osnivač i predsednik Republike Turske, Mustafa Kemal Ataturk.

 

Iako su Ujedinjene nacije ustanovile Univerzalni dan deteta 1954. godine, Generalna skupština UN je usvojila prošireni oblik Deklaracije o pravima deteta tek 20. novembra 1959. godine. Prvobitno nabavljen 1924. od strane Lige naroda, UN su usvojile ovaj dokument kao sopstvenu izjavu o pravima deteta.


Originalni tekst glasi:

 

   – Detetu se moraju dati sredstva neophodna za njegov normalan razvoj, kako materijalni tako i duhovni

   – Dete koje je gladno mora se nahraniti, dete koje je bolesno mora biti lečeno, dete koje je zaostalo mora mu se pomoći, delinkventno dete mora biti vraćeno, a siroče mora biti zaštićeno i  mora mu se pružiti pomoć.

   – Dete mora biti prvo koje će dobiti pomoć u trenucima nevolje.

   – Dete se mora osposobiti da zarađuje za život i mora biti zaštićeno od svakog oblika eksploatacije.

   – Dete se mora vaspitavati sa svešću da njegovi talenti moraju biti posvećeni služenju bližnjima.

 


Za proširenu verziju, UN su usvojile 10 dodatnih principa uz prateću rezoluciju, koju je predložila delegacija Avganistana, pozivajući vlade da priznaju ova prava, teže njihovom prihvatanju i što šire objavljuju dokument.

 

Generalna skupština UN usvojila je 20. novembra 1989. godine Konvenciju o pravima deteta. To je sporazum o ljudskim pravima koji utvrđuje građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava dece. Dokument se bavi posebnim potrebama i pravima deteta, zahtevajući da sve zemlje koje ga ratifikuju budu vezane za njega po međunarodnom pravu i moraju delovati u najboljem interesu deteta.

 

U septembru 2012. godine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki Mun predvodio je inicijativu za obrazovanje dece. Prvo je želeo da svako dete može da ide u školu, što je cilj do 2015. godine. Drugo, da unapredi veštine koje se stiču u ovim školama. Konačno, sprovođenje politika u vezi sa obrazovanjem za promovisanje mira, poštovanja i brige o životnoj sredini.

 

Svetski dan deteta nije samo dan za slavljenje dece onakvih kakvi jesu, već i za podizanje svesti dece širom sveta koja su doživela nasilje u oblicima zlostavljanja, eksploatacije i diskriminacije. Deca se koriste kao radnici u nekim zemljama, uronjena u oružane sukobe, žive na ulici, pate od razlika, bilo da se radi o religiji, manjinskim pitanjima ili invaliditetu. Trenutno postoji oko 153 miliona dece uzrasta od 5 do 14 godina koja su prinuđena na dečiji rad.

Autor: Katarina Tomić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *