Zašto se jedan od najčuvenijih crteža Leonarda da Vinčija zove po nekome drugom?

Društvo

Svi smo čuli za Leonard da Vinčija, a njegova dela su šrieoko poznata i lako ih prepoznajemo. Jedna od najčuvenijih slika da Vinčija je Virtuijev čovek, odnos crtež nacrtan tušem, koji reprezentuje proporcije ljudskog tela. Ali odakle mu naziv Vitruijev i ko je uopšte bio on ?

Ovaj crtež nastaje 1490.godine, dakle u doba renesanse. Za nastanak ovog crteža odgovorni sui  manji filozofski i istorijski događaji. U periodu renasne na mnoge umetnike uticao je i humanizam, filozofski i intelektualni pokret. Renesansni humanizam oživljavao je grčke i rimske ideale kroz književnost i umetnost. Vidimo da Vitruivijeva građa podseća upravo na neku skulpturu iz tog perioda. Ovo je bio novi misaoni pokret koji je promovisao sliku čoveka, zasnovanu na hrišćanskoj religiji. Ovaj pokret otvorio je pitanje čovekovog mesta u univerzumu, na koje je i da Vinči pokušao da odgovori.  On je pokušao da predstavi makrokosmos tj.univerzum, kroz mikrokosmos tj. čoveka i obrnuto.

Leonardo da Vinči nacrtao je Vitruvijevog  čoveka na osnovu svojih istraživanja o ljudskoj  proporciji, simetriji i ravnoteži. Da Vinči je istraživao vezu između čoveka prirode kroz matematiku i umetnost.  Njegov cilj je bio da prikaže da su čovek i priroda jedno, što je i uradio kroz ovaj crtež.

Originalan naziv Vitruvijevog čoveka na italijasnkom je L’Uomo Vitruviano ili Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio, što bi u prevodu značilo ,,Proporcije ljudskog tela prema Vitruviju˝.

Marko Vitruvije Polo bio je rimski arhitekta koji je napisao čuveno delo ,,Deset knjiga o arhitekturi˝. U trećoj knjizi u prvom poglavlju nalazi se naslov ,, O simetriji; u hramovima i ljudskom telu¨. Ovde raspravlja o proprcijama ljudskog tela, što je poslužilo da Vinčiju da stvori ovaj crtež.

Vrednost ovog crteža ne leži samo u njenom istorijskom i filozofskom značaju, već je neverovatna i veština Leonarda da Vinčija. Ovaj crtež nastao je tušem, a da Vinči je određene delove senčio, kako bi dobio na trodimenzionalnosti i dubini. Slika je predstavaljena sa mnogo detalja, npr. senčenje ispod očiju, način na koji su nacrtane šake i stopala, predeo vrata itd.

Radeći sa jednostavnim mastilom na papiru je uspeo da stvori trodimenzialnost i nacrta ljudsku figuru unatar kruga i kvadrata, koja odaje osećaj kretanja i superiornosti.

Danas se Vitruvijev čovek nalazi u muzeju Gallerie dell’ Academi u Veneciji. Čuva se u posebnim uslovima, u prostoriji sa precizno određenom temperaturom. Ova slika se izlaže veoma retko upravo zobg svoje osetljivosti.

Autor: Teodora Vujanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *