Sulejman Veličanstveni-koliko je verno prikazan u seriji i kolika je zapravo bila njegova moć

Društvo

Prema nekima, najmoćniji vladar osmanskog carstva, Sulejman Veličanstveni odnosno Sulejman  Kanuni ( Zakonodavac), rođen je 6. novembra 1494. godine kao sin Selima I i Ajše Hafse.  U vreme sultana, na dvoru je bio običaj da svaki princ odnosno sultan kasnije, u mladosti uči neki  zanat ili radi na nekom talentu. Tako je Sulejman postao popularan ne samo kao pravedan i  obrazovan vladar već i kao pesnik. 

Na presto dolazi 1520. godine nakon što je njegov otac preminuo. Sultan Selim je naredio da se  pogube sva muška deca osim Sulejmana i tako mu omogućio siguran dolazak na vlast. Ovaj običaj  nije bio retkost vladarima osmanskog carstva. Takozvani „zakon o bratoubistvu“ doneo je  Mehmed II. Borbe za presto bile su strah vladara te su oni neretko pribegavali ubijanju svoje braće,  pa čak i sinova. Mehmed III je pogubio čak devetnaestoricu braće. Mehmed IV došavši na presto  bira da ne sprovede ovu praksu te uvodi nov način uklanjanja pretnje-kafes. Kafes iliti kavez je  bila odaja u kojoj bi prinčevi bili zarobljeni ceo svoj život i neretko postajali psihički nestabilni  usled odsustva spoljašnjeg sveta u njihovim životima. 

Uvid u Sulejmanov život koji nam je prikazan u seriji koja je dobila ime po njemu u Srbiji, nije  sasvim idealan prikaz ovog vladara. Njegov ulazak u osvojeni Beograd prikazan je kao doček  novog vladar, međutim istoričari se ne bi baš složili sa tim. Makar ne srpski. Sulejman je bio veoma  odlučan i strog vladar te zasigurno nije „oberučke“ prihvaćen od strane naroda i grada čiji su  branioci ginuli da bi ga odbranili od Osmanlija.  

Pored pogrešnog tumačenja osvanjanja Beograda u seriji, ni njegov život kao i život stanovnika  Topkapi palate nije bio baš onakav kako je prikazan. Naravno, istorijske činjenice ne mogu se  naučiti isključivo oslanjajući se na seriju. 

Bilo kako bilo, Sulejman je govorio srpski. U to vreme, vladari su često učili jezike bitnih država  koje su imale uticaja na osmansko carstvo.  

Moda u seriji takođe nije prikazana onakvom kakva je bila. U seriji žene nose haljine koje su bile  svojstvene francuskoj modi iz 19. veka, dok sultan Sulejman nosi pantalone koje su takođe u  osmanskom carstvu počele da se nose u 19. veku. 

Ono što jeste prikazano detaljno, a istorijski jeste dosta precizno bila je ljubav Sulejmana i  Rokselane, poznatije kao Hurem. Iako je imao konkubinu pre nje, Mahidevran koja mu je rodila  prvog sina,Hurem je bila njegova zakonita žena. U osmanskom carstvu bilo je nečuveno da se  jedan sultan oženi, a kamoli da se oženi robinjom. Sulejman je toliko voleo ovu riđokosu devojku  koja je dovedena kao robinja da je od nje načinio pravu sultaniju. Dokaz o ovoj ljubavi jesu pesme  koje je posvetio njoj. U njegovo vreme poezija je bila jako cenjena. Pesme je potpisivao  pseudinimom Muhibi. Kitio je Sulejman nju rečima poput „gospodarice, tronu moje usamljene  ruže, moje proleće…“, govorio je da je „najlepša među najlepšima“. Mnogi su govorili da ga je  ona začarala. Iako je bila humana i pomagala nemoćnima, bilo joj je teško da stekne uglednu  reputaciju kakvu bi sultanija trebalo da ima.

Što se tiče učenja o pravom Sulejmanu, kakav je bio zaista, možemo početi od činjenice da je  kada je došao na vladavinu pokušao da dokaže da nije „blagi“ vladar koji za razliku od oca ne zna  kako da bude strog vladar. Sulejman se oslanjao u velikoj meri na svoje vezire, među kojima su  najpoznatiji Ibrahim paša, Rustem paša i Mehmed paša Sokolović. Sva trojica su ostavila veoma  dubok trag u istoriji. Sulejman sa razlogom uz ime nosi i „ Zakonodavac“. On se bavio  unapređivanjem zakona i trudio se da uveća stepen obrazovanja. Nekoliko pobuna obeleželile su  njegovu vladavinu. Smanjivao je poreze na određene proizvode, unapredio i poboljšao položaj  raje. 

Bio je izuzetan vladar, Državu je širio i na istok i na zapad. Osvojivši Beograd okrenuo se ka  Rodosu, ka Persiji. Njegovo carstvo je dužine od oko 12 000 kilometara. 

Sulejman je bio veliki pokrovitelj umetnosti. Na dvoru su okupljani umetnici, zanatlije odnosno  učeni ljudi koji su doprinosili kulturnom razvoju Topkapi palate. Sulejman je davao da se grade škole, kupatila, džamije i druge važne građevine. Tako je najppznatija njegova džamija  Sulejmanija.  

Gore spomenuti običaj ubijanja braće u strahu od pobune, nije bio stran Sulejmanu. Iako ga je otac  lišio ovog čina naredivši da mu se pobiju sva muška deca sem njega,Sulejmana, on je pak pogubio  dvojicu svojih sinova, takođe zbog straha da ne bude zbačen sa prestola. 

Sulejman Veličanstveni umro je 1566. godine. Nadživeo je svoju voljenu Hurem, a postoje priče  da posle nje nije imao ni jednu drugu ženu. Njegovo carstvo prešlo je u ruke sina Selima koji je  poznat kao nesposoban vladar i pijanica. Selimov veliki vezir takođe Mehmed paša Sokolović  donosio je dosta odluka u ime vladara koji nije bio dostojan osvajač kao Sulejman Veličanstveni.

Autor: Ivona Đurić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *