Skripta ili knjiga?

Društvo

Kažu da je studentski život najzaniljiviji i najbolji period života. Tada postajemo zreliji, počinjemo na stvari da gledamo iz različitih uglova a svoje mogućnosti proširujemo do velikih dimenzija. Studiranje nije za svakog isto, ali sam početak fakulteta smatra se velikom prekretnicom u životu, pogotovo za one studente koji dolaze iz drugih krajeva ili čak države. Oni menjaju okolinu, upoznaju nove ljude i stiču novija interesovanja. Studije nam pomažu ne samo da steknemo temelj za kasniju gradnju karijernog puta, nego i da dopunimo svoje znanje i oformimo se kao potpune i svestrane ličnosti. Postajemo samostalniji u donošenju odluka i prevazilaženju prepreka koje nam se ponekad pojave na putu.
Iako nije veliki raspon u godinama, navike i svakodnevne aktivnosti u odnosu na srednju školu se dosta promene kada počnemo da studiramo. Koncept rada nije toliko drugačiji, ali dosta noviteta ulazi u obaveze. Predavanja uglavnom nisu obavezna, pa ih većina studenata ni ne prati. Sami se snalaze, uče i koriste znanja svojih kolega ili onih iz starijih generacija, koji već imaju iskustva sa tim predmetom ili profesorom. Neki predmeti su lakši, neki profesori rigorozniji. Bilo kako bilo, postoje mnogobrojni izvori iz kojih možemo da dopunimo naša znanja i koji nam mogu biti dovoljni da ostvarimo željeni rezultat. Svako ima svoj način rada kako da što lakše i efikasnije savlada određeno gradivo, koje i nije tako malo na većini fakulteta.
Često se postavlja pitanje da li bi trebalo koristiti literaturu koja postoji i koju su nam profesori preporučili ili da se ipak koristimo drugačijim metodama. Poznato je da se studenti uglavnom oslanjaju na skripte i beleške, bilo da su ih sami napravili ili pozajmili od nekog. I studentima i profesorima je poznato da mnogi koji stvarno kvalitetno žele da se pripreme za ispite ili kolokvijume prave dobre skripte, ali tako postoje i one koje su neproverene i neadekvatne. Važno je da iako se koriste njima, student prethodno proveri da li su dobro urađene ili ne i da se posavetuje o njihovoj sadržini.
Skripte jesu lakše za učenje, ali one ne trebaju biti jedini oslonac. Potrebno je da se naučeno na samom kraju obuhvati i knjigom, ali je jako korisno da studenti nauče da samostalno savladaju gradivo i oslone se na sopstvene beleške, kako bi detaljnije i temeljnije prešli gradivo.

Autor: Kristina Ivanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *