Zašto vinčanske figure imaju velike oči?

Društvo

Vinčanska kultura datira iz 5. milenijuma  i početkom 4. milenijuma pre nove ere. Razvijala se u vreme neolita, odnosno mlađeg kamenog doba i eneolita, tj. ranog bakarnog doba. Smatra se jednom od najnaprednijih praistorijskih kultura u svetu. Na velikoj teritoriji koju je zauzimala vinčanska kultura pronađene su figure, čiji neobičan izgled privlači veliku pažnju i ima različita tumačenja.

Vinčanske figure imaju karakteristične predimenzionirane  oči koje skreću pažnju. Ovim figurama nedostaju usta, što je mnogima začuđujuće. Pravljene su od pečene gline, a glave su im neretko bile skoro pa geometrizovanih oblika.

Prema arheolozima postoji objašnjenje zbog čega su vinčanske figure  izgledale ovako. Naime, stanovnici Vinče su se bavili rudarstvom, pa su usled toga nosili maske.  Kako su iskopavali cinabarit, rudu koja ima otrovna isparenja, bili su prinuđeni da nose zaštitne maske.  Smatra se da su ovu rudu crvene boje iskopavali na Avali.

Ove skulpturalne predstave najčešće su prikazivale žene u čemu leži tajna njihovih velikih očiju. Neolitske kulture poštovale su kult Magna Mater, tj. Velike majke koja je svojim krupnim očima bdila i čuvala narod.  Velika majka je simbol plodnosti i života.

Reprezentativni primer ovakve vinčanske figure jeste Vinčanska dana. Predstavljena je žena, sa urezanim  izrazito krupnim očima,dugog nosa i sa petougaonim oblikom lica. Njena desna ruka je savijena, a šaka joj se nalazi na grudima. Još jedna interesantna figura je Vidovdanka. Ova figura, kao i predhodna sastoji se od pečene gline. Takođe je ženska figura sa petougaonim licem, predimenzioniranim očima i plastičnim nosem. Obe figure nađene su u periodu od 1929. do 1930. godine.

Autor: Katarina Lazić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *