Koliko je u svetu ljudi siromošno i šta znamo o njima?

Društvo

Svetski dan borbe protiv siromaštva se obeležava svake godine u oktobru. Obeležavanje ovog dana započeto je 1987. godine, kada se u Parizu okupio veliki broj građana i podsetilo javnost i svet na veliki procenat siromaštva, nasilja i gladi u svetu. Smatra se da je najveći procenat i najveća stopa siromaštva zastupljena ne samo u nerazvijenim zemljama, nego i u zemljama u razvoju. Razvijene i napredne zemlje imaju takođe određeni procenat, ali on je veoma nizak u odnosu na prethodno pomenute države, koje uglavnom pripadaju Aziji i Africi.
Siromaštvo je veoma tužan i potresan pojam. Kada se spomene ili govori o tome, mnogi ne obuhvate celokupnu sliku i sve štetne posledice koje prate siromašne. Retko se siromaštvo shvati i uzme za ozbiljno. Oni koji se nikada nisu sreli sa ovakvom vrstom nedaća, ne shvataju koliko je potresan i težak život siromašnih. Mnogi pojedinci, čitave porodice i domaćinstava se svakodnevno godinama, decenijama bori sa siromaštvom. Negde se ova borba isplatila i pokazala uspešnom, negde su pomoć i brojne donacije povratile snagu i započele nov život mnogima, ali i dalje postoje oni koji koriste poslednje atome svoje snage da se izbore i prebrode teške dane.
Siromaštvo je širi pojam i ne tako jednostavan. Glad, žeđ, nemaština, nasilje, krađe i prazni domovi samo su neke karakterne odlike siromaštva. Postoje mnogi kako unutrašnji, tako i spoljašnji faktori koji utiču na stvaranje i široku rasprostranjenost onih koji nemaju mogućnosti za osnovne životne potrebe. Smatra se da svaki čovek i svako dete ima pravo na životne standarde koji odgovaraju i zadovoljavaju fizički, psihički i moralni razvoj pojedinca. Ne samo u svetu, već i u našoj zemlji postoje mnogi kojima je potrebna pomoć države. Mnoge porodice, pogotovo višečlane, žive od socijalne pomoći. Neki su mišljenja da ta vrsta pomoći nije dovoljna i da je potrebno mnogo više sredstava kako bi uslovi života bili zadovoljavajući.
Uglavnom se misli na domaćinstava na selu, na mlade, neobrazovane i nezaposlene kada se govori o onima kojima najviše preti siromaštvo i sve ono što njega i prati. Pored višečlanih porodica, samohrani roditelji i osobe sa invaliditetom se teško bore sa siromaštvom, zbog čega se, ne tako retko, pokreću mnoge humanitarne organizacije i događaji u cilju pružanja i omogućavanja mnogo boljih uslova za život. Ne naravno samo za roditelje, već i za njuhovu decu i razvoj je jako važno da žive u zdravim i da u normalnim uslovima odrastaju. Pored toga što država pomaže ugroženim licima, trebalo bi i da spreči dalje širenje siromašnog sloja stanovništva, kao i pogoršavanje uslova onih koji su već siromašni.
Organizacija Ujedinjenih nacija je 17. oktobar proglasila Svetskim danom borbe protiv siromaštva, gde je glavni cilj kome se stalno teži promovisanje svesti o eliminisanju siromaštva u svim zemljama sveta.

Autor: Kristina Ivanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *