Da li IRA još uvek postoji i koliko je opasna

Politika

Da li IRA još uvek postoji?

Irska republikanska armija bila je pokret republikanaca koji su smatrali da Irska treba da dobije nezavisnost i postane samostalna i nezavisna od Ujedinjenog Kraljevstva. Glavni cilj i onome čemu su pristalice ovog paravojnog saveza težili jeste odvajanje od uticaja i aktivnosti britanske vlade. Ova armija koja je formirana početkom 20. veka, želela je da osnuje sopstvenu vladu. Rat koji se vodio na ovim prostorima je i bio između irskih republikanaca i britanske vladavine.

 

IRA je uvek posmatrana ilegalnom i nepoželjnom, smatrana je pretnjom Ujedinjenog Kraljevstva i njegovog raspada, jer se Irska uvek smatrala delom njenih granica. Armija je radila čak i na rušenju Severne Irske, koja je i dalje deo UK. Godine 1969. dolazi do raspada ovog saveza na dve grupe. To su Službena i Privremena IRA. Ove dve grupe su se vodile različitim strategijama. Dok je Službena IRA odbacivala bilo kakav vid nasilja i oružanih sukoba, Privremena IRA se vodila politikom ofanzive i isticala agresivnu kampanju i uporno težila zbacivanju britanske vlade.
IRA u svom tradicionalnom značenju više ne postoji, kao na početku 20. veka, ali Privremena IRA se smatra njenim direktnim naslednikom. PIRA oslanjajući se na svog prethodnika i pronalazeći oslonac u njegovoj strategiji, teži da ujedini Irsku oružanim putem i političkim uverenjima, kako bi uspostavila Irsku socijalističku republiku. Međutim, 2005. godine dolazi do promena u postupcima ove armije. Vojno veće je donelo odluku da će se ciljevi armije sprovoditi mirnim putem, u skladu sa političkim i demokratskim programima. Odlučeno je da armija i njena strategija, njeni ciljevi neće narušavati mir i sigurnost u okviru granica Ujedinjenog Kraljevstva. Zahvaljujući toj odluci, više nije postojala pretnja ni miru ni demokratiji UK. Stvari su počele da se realizuju na civilizovaniji i mirniji način.
PIRA se nije samo oslanjala, već je i mnoga načela, kojim se IRA vodila, zadržala i prihvatila. I ona je smatrala da je ne samo britanska vladavina, već i vlada Irske republike ilegalna. Jedino je pod legitimno uzimala u obzir Privremeno vojno veće.
Iako Irska republikanska armija više ne postoji u svom starom sastavu, njena načela i programi zadržali su se i ustalili u okviru Privremene Irske republikanske armije.

Autor: Kristina Ivanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *