Danas se u svetu obeležava međunarodni dan dece žrtava nasilja

Društvo

Posvećen deci koja su bila ili koja su žrtve bilo kog oblika nasilja. Međunarodni dan dece žrtava nasilja ima zadatak i cilj da informiše javnost o ovom velikom problemu, i da pojača svest o tome, jer su podaci o broju zlostavljane dece zabrinjavajući.

Međunarodni dan dece žrtava nasilja proglašen je 1983. Godine od strane Ujedinjenih nacija, nakon šokantnih podataka o broju nevinih dečiji žrtava u Palestini i Libanu. Prema podacima kojima raspolaže UNICEF , preko 300 hiljada dece u svetu služe  kao vojnici, a u više od 40 zemalja, oko milion dece su zatvorenici. U pet država izruču se i smrtne kazne deci, dok je oko 150 miliona dece ispod 15 godina starosti prisiljeno da radi teške fizičke poslove i da ne pohađa školu.

Veliki broj, posebno romske  dece, prisiljen je da radi na ulici, ne pohađa školu, i stupa u prinudne brakove, čime je toj deci uskraćena mogućnost da na ravnopravnoj osnovi uživaju osnovna ljudska prava. Posebno zabrinjava raširenost vršnjačke diskriminacije i nasilja u školama, čemu se mora stati na put.

U Srbiji mnoga deca, a naročito deca iz marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa diskriminisana, da su izložena fizičkom i psihičkom nasilju i drugim vidovima zlostavljanja i zanemarivanja.

Prema podacima UNICEF-a u Srbiji, nasilje prema deci se ispoljava na različite načine- u porodičnom okruženju, u školama, u institucijama u kojima su deca smeštena radi zaštite, u digitalnom svetu, i uopšte u zajednici. Istraživanja koja su sprovedena u okviru progarama Škola bez nasilja, govore da svako četvrto dete u Srbiji trpi učestalo nasilje svojih vršnjaka u školi, isto toliko trpi neko oblik nasilja nastavnika, a dve trećine madih je izloženo nekom riziku od nasilja i zloupotrebe na internetu. Čak 65 % učenika je bar jednom bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja u periodu od 3 meseca. 24 % učenika  je više puta bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja u periodu od 3  meseca. 44 % učenika je bilo jednom ili više puta izloženo napadu od strane vršnjaka. U  čak 85 % slučajeva detetu- žrtvi nasilja niko ne pomogne.

photo: wikipedia

Nasilje koje u većoj meri pogađa devojčice, dečiji brakovi, seksualna eksploatacija i nasilje i trgovina ljudima.

Nasilje koje u većoj meri pogađa dečake: dečiji rad u ruralnim sredinama i vršnjačko fizičko nasilje u urbanim.

 

UNICEF radi na jačanju saradnje između različitih sektora koji se bave decom – sektora zdravstvene i socijalne zaštite, kao i pravosuđa i policije – da bi se nasilje sprečilo i da bi se adekvatno reagovalo u situacijama kada dođe do nasilja nad decom.

Prva zona sigurnosti dece je porodica. To je sredina koja treba da podstakne normalan rast i razvoj deteta. Nažalost, mnoštvu dece porodica to nije. Naš zadatak je da primetimo nasilje, kao i da se trudimo da do nasilja ne dođe. Zadatak je da naučimo decu da ne budu nasilnici, da nasilje primete i da nasilje osude. Zaštita dece i zadatak da ih naučimo da oni štite sebe ali i druge.

Nasilje je “zarazno” – prenosi se iz jednog konteksta u drugi (od porodice ka školi, od zajednice ka porodici, od škole i zajednice ka virtuelnom prostoru) ali i kroz vreme (sa jedne na drugu generaciju.

Autor: Marija Jovičić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *