Bez njega bi svemir bio neshvaćen, Nikola Kopernik

Društvo

Na današnji dan 24. Maja 1543.godine, premiuno je poljski matematičar i astronom Nikola Kopernik, prvi naučnik koji je formulisao heliocentrični model svemirskih tela.

Poljski naučnik bio je pravi renesanski čovek-bio je veoma svestran, te se uz njegovo ime danas vezuju zvanja astronoma, matematičara, pravnika, lekara i ekonomiste. Od 1491.do 1494.godine studirao je teologiju, matematiku, medicinu i astronomiju u Krakovu. Od 1496. Do 1504.godine studirao je crkveno pravo, astronomiju i medicinu u Italiji.

Nikola Kopernik je rođen 19. februara 1473. godine u Poljskoj u porodici koja se bavila prodajom bakra. Bio je najmlađi od četvoro dece. Kada je imao deset godima otac mu je umro pa je brigu o njegovom obrazovanju preuzeo njegov ujak.

Za vreme školovanja izučavao je astronomiju i 1508. godine Kopernik je razvio model heliocentričnog planetarnog sistema.

Još u drugom veku p.n.e. Ptolomej je izumeo geocentrični model koji se nije slagao sa Aristotelovom idejom da se nebeska tela okreću različitim brzinama oko određene tačke tj. Zemlje, kao centra Solarnog sistema. Zbog ovih nedoslednosti, Nikola Kopernik je odlučio da postavi Sunce u centar sistema umesto Zemlje. On je takođe verovao da veličina svake Zemljine orbite zavisi od njene udaljenosti od Sunca.

Iako je ova teorija smatrana revolucionarnom, bila je brzo odbačena, jer je Ptolomejevu teoriju crkva rađe prihvatila, jer joj je odgovaralo da Zemlja bude centar Univerzuma. Međutim, Kopernikov sistem je bio mnogo precizniji i uključivao je mnogo efikasnije formule za izračunavanje položaja planeta. Otkrio je, takođe, da se Zemlja okreće oko Sunca i oko svoje ose.

Kopernikov ili heliocentrični sistem zasniva se na tvrdnjama da se Zemlja okreće oko svoje ose i da kruži oko Sunca. Ove tvrdnje su uskoro bile prihvaćene u naučnim krugovima, ali su ujedno uzrokovale uzbunu u krugovima rimokatoličke crkve, pa je papa 1616. ovo Kopernikovo delo zabranio, tj. stavio na Spisak zabranjenih knjiga, sve do 1822. godine.

photo: wikipedia

Valja reći i da su i protestantske crkve (npr. kalvinizam) bile protiv heliocentričnog sistema, a da ga je i odbacivao nemali deo naučnika tog doba, zbog korelacije s merenjima koja nije, u to doba, bila bolja od geocentričnog ili Ptolemejevog sistema.

Po nekim zapisima, Kopernik se pred smrt probudio iz kome u koju je pao usled moždanog udara. Otvorio je oči, pogledao svoju knjigu De revolutionibus orbium coelestium i spokojno napustio ovaj svet.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *