HIROMANTIJA; ŠTA VAŠ DLAN OTKRIVA O VAMA?

Društvo

Da li ste ikada želeli da saznate šta znače linije na vašim dlanovima? Prema hiromantiji, oblik, veličina, I broj linija na dlanu otkrivaju Vašu ličnost, karakter, pa čak I budućnost.

Korišćenje dlana kao polazišta za proricanje I analizu ličnosti drevna je umetnost. Različiti sistemi hiromantije mogu se naći u u mnogim kulturama širom sveta, uključujući evropsku I azijsku, ali potiče iz indijske. Praktikovala se u Kini, Persiji, Egiptu, Mesopotamiji, I na Tibetu.

Hiromantija se oduvek smatrala svetom I poštovanom naukom, te je poznato da su cenjene istorijske ličnosti poput Julija Cezara ili Aleksandra Velikog birali svoje vojnike na osnovu čitanja njihovih dlanova. Na nesreću, Katolička crkva I mnoge protestantske hrišćanske grupe smatraju da je ovo zabranjena umetnost I sujeverna praksa. Pravoslavni islam takođe gleda na hiromantizam haramom ili zabranjenim verskim zakonom tj običajima.

U današnje vreme, hiromantija je, kao I astrologija, ‘skinuta’ sa katedre realne I materijalne nauke, I vraćena u narodna verovanja. Možda bi ova veština I pala u zaborav da se nisu našli mislioci koji su je sačuvali za buduće generacije.

Različite linije odnosno znaci na dlanovima nisu nikakva slučajnost. Kosmičke snage koje uslovljavaju razvoj svih živih bića svoje uticaje prenose kroz određene strujne pravce. Pravac kretanja energije vidi se kroz razne linije odnosno udubljenja na dlanovima, isto onako kao što reka koja teče ostavlja svoj trag, tj korito u zemlji.

Levi dlan- govori o onome šta smo stekli prilikom rođenja-nasledne osobine, zdravstvene probleme, talente I mogućnosti.

Desni dlan- pokazuje šta sve možemo ostvariti od onoga što nam nudi levi dlan.

Kod analiziranje linija na dlanu, važno je da razlikujemo sledeće: liniju srca, glavnu liniju, liniju života I liniju sudbine.

photo: pinterest

Linija srca: tiče se svih pitanja koja se bave ljubavlju, romantikom, strašću i intimnošću. Nalazi se direktno na mestu gde vam se ruka savija, ispod prstiju.

Glavna linija: odnosi se na intelekt, mudrost, inteligenciju, učenje i sticanje veština. Ova linija obično počinje ispod kažiprsta i proteže se duž dužine dlana.

Linija života: predstavlja zdravlje, snagu I vitalnost. Može otkriti obrasce bolesti ili bolesti i može predstavljati velike promene koje mogu nastati tokom života pojedinca. Dužina nečije Životne linije nije pokazatelj koliko će dugo osoba živeti, već sa kojim izazovima i preprekama se osoba može suočiti dok živi. Ona se pojavljuje tamo gde se ‘loptica’ palca susreće sa dlanom.

Linija sudbine: bavi se sudbinom I karijerom pojedinca. Takođe predstavlja lični rast i dostignuća. Linija sudbine na kraju vam govori šta vas čeka u budućnosti! Nemaju svi jasno definisanu liniju sudbine. To je vertikalna linija koja seče kroz centar dlana.

Astrologija I hiromantija

Astrologija I hiromantija usko su povezane nauke. Na ruci svake osobe nalaze se suptilne kvržice mesa koje se nalaze obično u osnovi svakog prsta i na ivici dlanova. Ove kvrge poznate su kao „bregovi“ i predstavljaju odgovarajuće astrološke veze između nas i zvezda. Baš kao što Mesec gravitacijom utiče na plimu i oseku okeana kada se rodimo, tačan položaj astroloških tela na nebu može nas formirati na određene načine. U hiromantiji se ovi astrološki uticaji razumeju kroz formiranje i prisustvo nosača, koji čitaču dlana pružaju dodatni uvid u bogatstvo, zdravlje i ličnost subjekta koji se čita.

photo: pinterest

 

Breg jupiter: nalazi se u dnu kažiprsta pojedinca, direktno iznad planine Unutrašnji Mars. Predstavlja moć, vođstvo, autoritet, ambiciju, snagu volje I samopoštovanje. Razumevanje Jupiterove gore može pružiti uvid u ciljeve osobe u životu i u vrstu posla u kojem bi se najbolje isticali.

Saturn: nalazi se u osnovi srednjeg prsta pojedinca. Planina Saturn predstavlja nečiju etiku i integritet, uključujući vrline i moral. Razumevanje Saturnove gore može pružiti uvid u karakter i ličnost osobe, kao i u njenu pouzdanost.

Apollo (sunce): nalazi se u osnovi domalog prsta pojedinca. Sunčeva planina predstavlja emocionalnu prirodu ljudi, njihov afinitet prema umetnosti i kulturi i percepciju onoga što je važno. Naglašava pojedinačne interese i fokus u životu. Razumevanje Sunčeve gore može pružiti uvid u ono što čovek najviše ceni I poštuje.

Merkur: nalazi se direktno ispod malog prsta. Predstavlja mudrost i intelekt. Razumevanje Merkurove gore može ukazivati na radnu etiku pojedinca, njegovu sposobnost komunikacije i razumevanje stvari.

Mars: Marsova planina je podeljena na tri odvojena tipa, uključujući planinu Unutrašnji Mars, planinu Spoljni Mars i ravnicu Marsa. Planina Unutrašnjeg Marsa nalazi se na bočnoj strani dlana između planina Jupiter i Venere. Planina Unutrašnjeg Marsa predstavlja hrabrost i akciju, kao i neprijateljstvo i agresivnost. Planina Spoljnog Marsa nalazi se na bočnoj strani dlana između planina Merkur i Meseca. Planina Spoljašnji mars predstavlja samokontrolu, zavisnost, izdržljivost i istrajnost. Ravnica Marsa nalazi se direktno u središtu dlana između Unutrašnjeg i Spoljnog brda Marsa. Povezan je sa nivoom energije i nagona kod pojedinca, kao i sa urođenom željom za postizanjem ciljeva i zadataka.

Mesec: Mesečeva planina nalazi se na dnu dlana pojedinca, ispod malog prsta i planine Spoljnog Marsa. Mesečeva planina povezana je sa misterijama života i mašte. Predstavlja sticanje okultnih i ezoteričnih znanja. Razumevanje Mesečeve gore može otkriti koliko je osoba kreativna i koliko su jaki njeni instinkti i intuicija.

Venera: Venerina planina nalazi se na lopti palca, direktno ispod planine Unutrašnjeg Marsa i pored mesta na kome se čovekova životna linija često manifestuje. Planina Venera povezana je sa ljubavlju, intimnošću, romantikom i strašću. Razumevanje Venerine gore i njenog sastava kod pojedinca može dovesti do uvida u to kako osoba upravlja svojim ljubavnim životom i partnerstvom.

Alhemija I hiromantija

Ruke su najznačajnije sredstvo alhemičara jer svojim rukama manipulišemo i komuniciramo sa svetom oko sebe. Razumevanje odnosa između alhemijskih principa i učenja i mogućnost njihovog povezivanja sa praksom čitanja dlanova može pružiti dubok psihološki i mistični uvid u sebe i druge. U hiromanskim sistemima koji rade sa alhemijskom doktrinom, često ćete naći karakterizaciju pojedinaca u četiri elementarna tipa.

Zemaljske ruke: Osoba sa Zemljinim rukama ima široke dlanove kvadratnog oblika sa debelom ili hrapavom kožom. Pojedinci sa istim imaju tendenciju da budu vrlo praktični i razumni ljudi koji cene praktično iskustvo tokom učenja.

Vazdušne ruke: Oni sa vazdušnim rukama obično imaju kvadratne ili pravougaone dlanove sa dugim vitkim prstima. Vazdušne ruke mogu imati velike zglobove prstiju i suvu kožu. Vazdušnim rukama dužina dlana jednaka je dužini prstiju. Ljudi sa vazdušnim rukama vrlo su intelektualni i orijentisani na um. Vole da razmišljaju o složenim idejama i obično su dobri komunikatori.

Vodene ruke: Osobe sa vodenim rukama obično imaju kratke, kružne dlanove. Uglavnom su emocionalna bića i snažni empati. Ponekad imaju pojačanu ekstrasenzornu percepciju i zaista dobro prepoznaju kako se osećaju oni oko njih.

Vatrene ruke: Ljudi sa vatrenim rukama imaju ruke sa dlanovima kvadratnog ili pravougaonog oblika. Vatrene ruke takođe imaju zajapurenu ili ružičastu kožu i znatno kraće prste. U stvari, oni sa vatrenim rukama imaće dlanove dužine veće od dužine prstiju! Pojedinci sa vatrenim rukama puni su energije i mogu biti vrlo nestrpljivi … ali mogu postati odlične vođe zbog svoje energije i karaktera!

Bilo da u nauke ovog tipa verujete ili ne, svakako ne možete osporiti zanimljivost istih. Takođe, sigurno ne biste ostali ravnodušni ukoliko bi Vam neko jednim pogledom u dlan rekao određenu zanimljivost o Vašoj budućnosti ili Vama samima. Predrasude postoje I sigurno će postojati, a ono što je važno jeste biti širokog I otvorenog uma!

Autor: Nela Baroševčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *