Da li znate za crkvu na Kalemegdanu?

Društvo istorija

Tačnu izgradnju crkve posvećenoj Presvetoj Bogorodici ne možemo da utvrdimo,ali zasigurno znamo da je to najstarija beogradska crkva.Poznatija pod imenom crkva Ružica, smeštena je ispod Zindan kapije na tvrđavi Kalemegdan. Nama najbliži dokument i jedini pronađen o crkvi Ružica, govori da je samo pet dana po oslobađanju od Turaka započeta obnova crkve i konstantnim radom nakom deset meseci bila je obnovljena.Po predanju veruje se da su bile tri sestre Ružica,Marica i Cveta i da je svaka od njih podigla po jednu crkvu na tvrđavi i svaka dobila ime po sestri,ali da je do danas opstala samo crkva Ružica.Crkva je podignuta na tom mestu i ostala,zbog izvora Sv. Petke koji je bio ispod temelja crkve.
Period Prvog svetskog rata crkva je doživela stradanje, ali je obnovom i osvešćivanjem 1925.godine vratila stari sjaj.Kao podsetnik na ovaj period i zahvlanost na obnovi podignuta je spomen ploča na samom ulazu u crkvu po desnoj strani, na kojoj piše: „Za vreme svetskog rata 1914-1918. od strane austrougarske i nemačke vojske opljačkan i porušen je ovaj sveti hram vojnički. Pod Vladom Nj. V. Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandra I, upravom prvog srpskog Patrijarha Dimitrija… obnovljen je hram Božiji“. Uz ploču,isto na samom ulazu u crkvu, podignute su i dve statue, jedna predstavnja kopljanika cara Dušana,a druga ratnika iz Balkanskih ratova.Sveštenik crkve je svojim posredovanjem i zalaganjem obezbedio šest ikona iz Afrike,logora Nador.Visprenošću,preostali ratni materijal su iskoristili da bi dodali još neke delove koji bi upotpunili crkvu,kao što su čiraci za sveće,vaze za cveće od topovskih čaura.

Crkva je obnovljena manjim intezitetom,nakon Drugo svetskog rata,čime je dodata kapija kod oltara. Godina 1937. Se uzima kao jedna od važnijih godina jer je tada dodata Kapela Sv.Petke.Na unutrašnjosti crkve radili su iguman i slikar Momčilović Rafailo koji zaslužan za oslikavanje ikonostasa.Specifično ikonostas u crkvi Ružice je slikao uljem na šperploči.
Kosta Todorović,stolar,je bio zadužen za projektovanje pregradu za ikonostas sa plitkim duborezom i pozlatom.Pregrada se sastoji od sedam delova,otvor oltarske pregrade čini pet delova ikonostasa, a po levoj i desnoj strani su slobodna krila ikonostasa.
Za oslikavanje crkve bio je zadužen ruski slikar Andrej Bicenko,nažalost unutrašnjost crkve u većoj meri nije sačuvena.Karakteristično za crkvu Ružica je ta da je slikar primeo spoj tradicionalnog crkvenog slikarstva i savremene realistične umetnosti.Na celoj zapadnoj strani crkve se u sklopu kompozicije nalaze savremenici Kralj Aleksandar II Karađorđević, na severnoj Kralj Petar II Karađorđević i Car Nikolaj II Romanov.
Kapela Svete Petke
Nastala je na temeljima prvobitne zemunice,sa stepenicama koje su vodile do samog izvora. 1937.godine je obnovljena i kapela dobija današnji oblik,prilikom saniranja i iskopavanja pronađeni su ostaci hrama i kosti vojnika iz perioda 1914-1915.Mošti Sv.Petke su prešle dug put, od dolaska u Beograd pod Sultanom na zahtev knjeginje Milice,pa do osvajanja Beograda 1521. Od Turaka i zajedno sa njima odlaze u Carigrad,tako da danas u crkvi ima jedna častica mošti Sv.Petke.Kapela je dva puta oslikavana,prvi put je bio zadužen slikar Vladimir Predajević,zbog lošeg kvaliteta dolazi do brzog propadanja.Odlučivanje za mozaik,kao kvalitetniji materijal,bio je zadužen Đuro Radlović.Patrijarh srpski German je osveštao crkvu.

Tačnu izgradnju crkve posvećenoj Presvetoj Bogorodici ne možemo da utvrdimo,ali zasigurno znamo da je to najstarija beogradska crkva.Poznatija pod imenom crkva Ružica, smeštena je ispod Zindan kapije na tvrđavi Kalemegdan. Nama najbliži dokument i jedini pronađen o crkvi Ružica, govori da je samo pet dana po oslobađanju od Turaka započeta obnova crkve i konstantnim radom nakom deset meseci bila je obnovljena.Po predanju veruje se da su bile tri sestre Ružica,Marica i Cveta i da je svaka od njih podigla po jednu crkvu na tvrđavi i svaka dobila ime po sestri,ali da je do danas opstala samo crkva Ružica.Crkva je podignuta na tom mestu i ostala,zbog izvora Sv. Petke koji je bio ispod temelja crkve.
Period Prvog svetskog rata crkva je doživela stradanje, ali je obnovom i osvešćivanjem 1925.godine vratila stari sjaj.Kao podsetnik na ovaj period i zahvlanost na obnovi podignuta je spomen ploča na samom ulazu u crkvu po desnoj strani, na kojoj piše: „Za vreme svetskog rata 1914-1918. od strane austrougarske i nemačke vojske opljačkan i porušen je ovaj sveti hram vojnički. Pod Vladom Nj. V. Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandra I, upravom prvog srpskog Patrijarha Dimitrija… obnovljen je hram Božiji“. Uz ploču,isto na samom ulazu u crkvu, podignute su i dve statue, jedna predstavnja kopljanika cara Dušana,a druga ratnika iz Balkanskih ratova.Sveštenik crkve je svojim posredovanjem i zalaganjem obezbedio šest ikona iz Afrike,logora Nador.Visprenošću,preostali ratni materijal su iskoristili da bi dodali još neke delove koji bi upotpunili crkvu,kao što su čiraci za sveće,vaze za cveće od topovskih čaura.

Crkva je obnovljena manjim intezitetom,nakon Drugo svetskog rata,čime je dodata kapija kod oltara. Godina 1937. Se uzima kao jedna od važnijih godina jer je tada dodata Kapela Sv.Petke.Na unutrašnjosti crkve radili su iguman i slikar Momčilović Rafailo koji zaslužan za oslikavanje ikonostasa.Specifično ikonostas u crkvi Ružice je slikao uljem na šperploči.
Kosta Todorović,stolar,je bio zadužen za projektovanje pregradu za ikonostas sa plitkim duborezom i pozlatom.Pregrada se sastoji od sedam delova,otvor oltarske pregrade čini pet delova ikonostasa, a po levoj i desnoj strani su slobodna krila ikonostasa.
Za oslikavanje crkve bio je zadužen ruski slikar Andrej Bicenko,nažalost unutrašnjost crkve u većoj meri nije sačuvena.Karakteristično za crkvu Ružica je ta da je slikar primeo spoj tradicionalnog crkvenog slikarstva i savremene realistične umetnosti.Na celoj zapadnoj strani crkve se u sklopu kompozicije nalaze savremenici Kralj Aleksandar II Karađorđević, na severnoj Kralj Petar II Karađorđević i Car Nikolaj II Romanov.
Kapela Svete Petke
Nastala je na temeljima prvobitne zemunice,sa stepenicama koje su vodile do samog izvora. 1937.godine je obnovljena i kapela dobija današnji oblik,prilikom saniranja i iskopavanja pronađeni su ostaci hrama i kosti vojnika iz perioda 1914-1915.Mošti Sv.Petke su prešle dug put, od dolaska u Beograd pod Sultanom na zahtev knjeginje Milice,pa do osvajanja Beograda 1521. Od Turaka i zajedno sa njima odlaze u Carigrad,tako da danas u crkvi ima jedna častica mošti Sv.Petke.Kapela je dva puta oslikavana,prvi put je bio zadužen slikar Vladimir Predajević,zbog lošeg kvaliteta dolazi do brzog propadanja.Odlučivanje za mozaik,kao kvalitetniji materijal,bio je zadužen Đuro Radlović.Patrijarh srpski German je osveštao crkvu.

Tačnu izgradnju crkve posvećenoj Presvetoj Bogorodici ne možemo da utvrdimo,ali zasigurno znamo da je to najstarija beogradska crkva.Poznatija pod imenom crkva Ružica, smeštena je ispod Zindan kapije na tvrđavi Kalemegdan. Nama najbliži dokument i jedini pronađen o crkvi Ružica, govori da je samo pet dana po oslobađanju od Turaka započeta obnova crkve i konstantnim radom nakom deset meseci bila je obnovljena.Po predanju veruje se da su bile tri sestre Ružica,Marica i Cveta i da je svaka od njih podigla po jednu crkvu na tvrđavi i svaka dobila ime po sestri,ali da je do danas opstala samo crkva Ružica.Crkva je podignuta na tom mestu i ostala,zbog izvora Sv. Petke koji je bio ispod temelja crkve.
Period Prvog svetskog rata crkva je doživela stradanje, ali je obnovom i osvešćivanjem 1925.godine vratila stari sjaj.Kao podsetnik na ovaj period i zahvlanost na obnovi podignuta je spomen ploča na samom ulazu u crkvu po desnoj strani, na kojoj piše: „Za vreme svetskog rata 1914-1918. od strane austrougarske i nemačke vojske opljačkan i porušen je ovaj sveti hram vojnički. Pod Vladom Nj. V. Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandra I, upravom prvog srpskog Patrijarha Dimitrija… obnovljen je hram Božiji“. Uz ploču,isto na samom ulazu u crkvu, podignute su i dve statue, jedna predstavnja kopljanika cara Dušana,a druga ratnika iz Balkanskih ratova.Sveštenik crkve je svojim posredovanjem i zalaganjem obezbedio šest ikona iz Afrike,logora Nador.Visprenošću,preostali ratni materijal su iskoristili da bi dodali još neke delove koji bi upotpunili crkvu,kao što su čiraci za sveće,vaze za cveće od topovskih čaura.

Crkva je obnovljena manjim intezitetom,nakon Drugo svetskog rata,čime je dodata kapija kod oltara. Godina 1937. Se uzima kao jedna od važnijih godina jer je tada dodata Kapela Sv.Petke.Na unutrašnjosti crkve radili su iguman i slikar Momčilović Rafailo koji zaslužan za oslikavanje ikonostasa.Specifično ikonostas u crkvi Ružice je slikao uljem na šperploči.
Kosta Todorović,stolar,je bio zadužen za projektovanje pregradu za ikonostas sa plitkim duborezom i pozlatom.Pregrada se sastoji od sedam delova,otvor oltarske pregrade čini pet delova ikonostasa, a po levoj i desnoj strani su slobodna krila ikonostasa.
Za oslikavanje crkve bio je zadužen ruski slikar Andrej Bicenko,nažalost unutrašnjost crkve u većoj meri nije sačuvena.Karakteristično za crkvu Ružica je ta da je slikar primeo spoj tradicionalnog crkvenog slikarstva i savremene realistične umetnosti.Na celoj zapadnoj strani crkve se u sklopu kompozicije nalaze savremenici Kralj Aleksandar II Karađorđević, na severnoj Kralj Petar II Karađorđević i Car Nikolaj II Romanov.
Kapela Svete Petke
Nastala je na temeljima prvobitne zemunice,sa stepenicama koje su vodile do samog izvora. 1937.godine je obnovljena i kapela dobija današnji oblik,prilikom saniranja i iskopavanja pronađeni su ostaci hrama i kosti vojnika iz perioda 1914-1915.Mošti Sv.Petke su prešle dug put, od dolaska u Beograd pod Sultanom na zahtev knjeginje Milice,pa do osvajanja Beograda 1521. Od Turaka i zajedno sa njima odlaze u Carigrad,tako da danas u crkvi ima jedna častica mošti Sv.Petke.Kapela je dva puta oslikavana,prvi put je bio zadužen slikar Vladimir Predajević,zbog lošeg kvaliteta dolazi do brzog propadanja.Odlučivanje za mozaik,kao kvalitetniji materijal,bio je zadužen Đuro Radlović.Patrijarh srpski German je osveštao crkvu.

Autor: Marija LIlić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *