KAKO JE ŠENGENSKI SPORAZUM POSTAO KLJUČ EU

Politika

Ugovor koji se u vreme prvog potpisivanja smatrao manje važnim, uspeo je da se  probije na sam vrh pravnog sistema Evropske Unije i omogući stvaranje još  snažnije zajednice.  

  1. juna 1985. godine u gradiću Šengen na reci Mozel koja predstavlja granicu  između Francuske i Nemačke pet državnih tajnika je na brodu Princeze Meri  Astrid potpisalo prvi Šengenski sporazum. Države potpisnice ugovora bile su Francuska, Portugalija, Holandija, Luksemburg i Nemačka. Potpisivanju  sporazuma nisu prisustvovali politički moćnici i ostala elita. 

Na snagu je stupio 10 godina kasnije 1995. godine. 

 IDEJA SPORAZUMA 

Ideja sporazuma imala je za cilj ukidanje granične kontrole za građane i trgovinu.  Na samom početku nedostatak potpore drugih država članica uticao je na ovaj  projekat, mešanje država Beneluksa je omogućilo stvaranje Predloga o ugovoru sa  većom slobodom kretanja nezavisno od EU. 

Naime, tu se javlja problem „two speed Europe“ termin kojim se oslovljava sukob  ideja o evropskoj integraciji između francusko-nemačke struje, sa jedne strane i  Velike Britanije, Danske i Grčke, sa druge. Jezgro zalaganja Francuske i Nemačke  je ideja napretka zapadno-evropske integracije među državama koje su za to  spremne, tako da ostale članice ne sprečavaju njihovo čvršće jedinstvo. Tako  dolazi do tzv. Evrope u dve brzine. Time se želeo prevazići suprotan stav Velike  Britanije o stavaranju Evropske Unije tj. o potrebi održavanja status quo. 

Donete su nove mere: 

Saradnja policije i sudova 

Korišćenje usluga Europola, Eurojust-a, Frontex-a, kao i samog Šengenskog  sastava. 

Drugi Šengenski ugovor potpisan je u junu 1990. godine. Ali do samog  potpisivanja došlo je na teži način. U to vreme nemački ministar spoljnih poslova  Hans Ditrih Genšer odbio je potpisivanje ugovora zbog tada već gorućeg problema  sa kojim se Nemačka borila. Smatrao je da će potpisivanje ugovora stvoriti nove  granice između zapadne i istočne Nemačke.  

Naposletku, potpisana je „Konvencija za primenu ugovora“ koja je potpisana na  istom mestu kao i prvi ugovor. 

Sam ugovor je potpisan 26. marta 1995. godine dok je 1997. godine Amsterdamski  ugovor uključio Šengen u Zakon EU. 

Neke od država ni danas nisu članice Evropske Unije ali pripadaju Šengenskoj  zajednici (Švajcarska, Island, Norveška).

Evropska Unija kao ujedinjena zajednica između evropskih država i danas uvažava  odredbe Šengenskog sporazuma. Slobodno kretanje između građana članica kao i  prenos robe i prometa, tranzicija, i jedinstvena valuta su osnovna načela zakona  EU.  

Autor: Sanja Petkov

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *