Razvod braka

Društvo

Modernost je uticala na preoblikovanje društva na više nivoa, a promena nije izostala ni u domenu braka i porodičnog života. 

Pojavljuju se tri osnovna, međusobno povezana, obeležja moderne porodice a to su: demokratizacija, detradicionalizacija i destandardizacija.

Naime, počinju se uvažavati i uživati novi principi, poput jednakosti, autonomije, uvažavanja što dovodi do potpuno novih oblika odnosa u porodici. Tome doprinosi činjenica da se pojedinci više ne oslanjaju na stare tradicionalne obrasce ponašanja, već uspostavljaju nove, sopstvene, kreirane prema ličnim potrebama. Pored toga što moderna porodica menja svoje oblike, ne tako retko dolazi do njenog urušavanja usled narušenih odnosa među partnerima i razvoda braka.

Razvod braka je pojava koja se sve češće može uočiti, posebno u savremenom svetu ubrzanih života pojedinaca, nestabilnosti njihovog odnosa ali i zbog sveopšteg urušavanja institucije braka. Iako se sloboda izbora partnera nekada nije podrazumevala, danas se ne dovodi u pitanje pa odatle manjak potrebe za čvrstom vezom ili brakom koji će se očuvati „do kraja života“. 

Pojedinci sve češće biraju sopstvenu sreću i slobodu pa sve ređe ostaju u braku, čemu je doprinela i njegova liberalizacija. Mnogo je faktora koji su takvom stanju doprineli, ali među ključnim se navode proces individualizacije, emancipacija žena i liberalizacija pravne regulative. Ne bi trebalo zanemariti ni geografske i socijalne činioce, koji u značajnoj meri mogu uticati na to da li će se institucija braka održati ili ne. 

Pored svih spoljašnjih uticaja, danas parovi sve manje rešavaju bračne i porodične probleme, lakše od njih odustaju i stavljaju sebe kao pojedinca iznad same institucije i očekivanja drugih da u istom odnosu i ostanu. Ipak, ne možemo generalizovati. 

Postoji nekoliko elementarnih činilaca koji utiču na kvalitet odnosa a to su starost supružnika, njihovo obrazovanje i profesija, broj dece, godine trajanja braka i slično. Pitanje koje je uvek aktuelno jeste zašto dolazi do razvoda braka, koji su najčešći povodi za to? Odgovor tome su najčešće neslaganje među partnerima, zatim devijantna ponašanja (nasilnost, alkoholizam) a postom i preljuba. Ne može se reći da su to sasvim nove pojave, one su oduvek postojale. Ali je danas moguće evidentirati i klasifikovati ove činioce te sa sigurnošću ustanoviti zašto najčešće dolazi do raskola jednog odnosa i razvoda braka.

 

Autor: Ana Damnjanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *