Vudro Vilson i njegov odnos sa Kraljevinom Srbijom

Politika

Tomas Vudro Vilson je bio bivši predsednik Sjedinjenih Američkih država, na svojoj funkciji bio je od 4. marta 1913. godine do 3. marta 1921. godine, postavio je temelje poetku kakav danas poznajemo.

Vudro Vilson za zalagao za obnovu Kraljevine Srbije u njenim prirodnim granciama. Pored toga Vilson se zalaga za širenje demokratije u svetu, za pravo naroda za samoopredeljenje kao i za načela slobodnog tržišta, a neka od pomenutih načela Vilson je prepoznao u delovanju srpske vlade.

Vudro Vilson je 8. januara 1918. godine  izdao saopštenje koje je poznato „četrnaest tačaka“ i istakao načela slobodnog tržišta, javnosti međudržavnih sporazuma, demokratije i založio se za pravno naroda za samoopredeljenje. Ujedno je pozvao da zaraćene strane prekinu sukob i razoružaju se.

Vilson je u svojih četnaest tačaka želeo da iscrta novi set principa kojim će se uspostaviti moralniji poredak u svetskoj politici kao i da promeni način na koji funkcioniše svetska politika.

Od četrnaest tačaka koje su izdate u saopštenju tri se odnose direktno ili indirektno na Srbiju.

Deveta tačka se odnosi na prilagođavanje granica Italije duž jasno prepoznatljivih linija nacionalnosti što je predstavljao problem i budući teritorijalni konflikt Kraljevine Italije i buduće Kraljevne SHS.

Deseta tačka tiče se zaštite Austougarske, a to je bilo u direktnoj koaliziji sa interesima Srbije i njenim planovima o stvaranju ujedninjene države Južnih Slovena.

Jedanaesta tačka se najneposrednije ticala Srbje i u njoj je navedeno da treba dati slobodan pristup moru kao i da međusobni odnosi balkanskih zemalja treba da budu određeni prijateljskim savetovanjem i da treba omogućiti međunarodne garanicije političke i ekonomske nezavisnosti i teritorijalnog integriteta.

Pored ovog saopštenja Vudro Vilson je iste godine 28. jula na četvrtu godišnjicu austrougarske objave rata Srbiji poglasio Srpski dan, on je Srbima na centralnoj svečanosti poslao poruku koja je tog dana pročitana u crkvama i objavljena u većini dnevnih novina.

Vudro Vilson kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država je pružao veliku podršku Srbiji, upravo danas je novoizgrađenom bulevaru dat naziv Bulevar Vudro Vilson koji će ići od beogradskog sajma pa iza sadašnje autobuske stanice koja se polako iseljava, Goran Vesić je jednom prilikom izjavio da će u ovom prostoru biti izgrađen spomenik Vudroa Vilsonu.

  

Autor: Aleksandra Stanimirović

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *