Radni jaz u platama

Biznis

Žene zaradjuju samo 79 centi za svaki dolar koji muškaraci zarade u 2019. To je „sirova“ razlika u platama polova koja se odnosi na srednju zaradu svih muškaraca i žena bez obzira na tip posla ili radni staž,

Mnogi ne shvataju radni jaz u platama, a neki misle da više i ne postoji. Ne shvatajući da je zapravo problem mnogo dublji i komplikovaniji.

Ne radi se samo o tome da za istu poziciju žena i muškarac neće dobijati istu platu, već se radi o nemogućnosti žene, zbog barijera i očekivanja da uopšte dodje do željene pozicije.

  • „Stakleni plafon“:

Veštačke barijere koje onemogućavaju ženama i drugim manjinama da dodju do željene pozicije, bez obzira na njihove kvalitete.

Neke od barijera:

  • Od žene se očekuje da bude zaposlena u slabije plaćeni zanimanjima i sektorima koja se tradicionalno smatraju „ženskim“
  • Muškarci dominiraju u visokim pozicijama, pa nameću pravila i organizacionu kulturu koja ženama otežava uklapanje i stvaranje formalnih i neformalnih mreža.
  • Nesprovodjenje zakona i neprikupljenje podataka da bi se efikasno pratio napredak žena na radnom mestu.

 

  • Porodiljsko odsustvo

Nagli pad zarade žene dešava se nakon rodjenja prvog deteta što uzrokuje da žene zaradjuju 20% manje od svojih muških kolega.

I danas je u domaćinstvima neproporcionalna podela poslova, pa i u odgajanju dece.

Jaz medju platama se može smanjiti kroz:

  • Edukaciju i informisanost o rodnim stereotipima
  • Poboljšanje fleksibilnosti na radnim mestima
  • Zajedničko roditeljstvo odsustvo

Pričati o jazu u platama NE znači ne prepoznavati da neke žene žele da se posvete isključivo majčinstvu.

Naprotiv. Smanjivanje jaza doprinosi pravičnosti za sve žene.

Svi zaslužuju da grade željenu karijeru na osnovu njihovih kvalifikacija i dostignuća, a ne na osnovu radnih stereotipa.

Autor: Ksenija Radonjić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *