Zatrpani predmetima

Društvo

Građani koji su odlučili da ostvare zaštitu svojih povređenih ili ugroženih prava pred sudom ove godine za vreme korone im je dosta otežano.

Za vreme vanrednog stanja održavala su se samo suđenja koja ne trpe odlaganje a u svim ostalim predmetima počev od 19. marta 2020. pa do okončanja vanrednog stanja glavni pretresi i ročišta su odloženi.

Do 6. maja sudovi su postupali sam u hitnim predmetima.

Uslovi za normalizaciju rada sudova stekli su se počev od 11. maja 2020. godine uz posebne mere zaštite u skladu sa propisima o vanrednim merama i vanredne situacije zbog epidemije virusa covid 19.

Za vreme korone virusa primljeno je manje predmeta nego u istom periodu prošle godine i rešeno je manje predmeta jer sudovi praktično nisu radili za vreme vanrednog stanja, što je ukupan broj nerešenih predmeta smanjen u odnosu na broj predmeta na kraju 2019. Godine.

Broj nerešenih predmeta je isti ili je nešto veći obzirom da su ročišta koja su bila zakazana odložena, a da je posle ukidanja vanrednog stanja bilo potrebno vreme da bi se svi nezakazani predmeti zakazali.

Radi ublažavanje ovih negativnih posledica na rad sudova Vrhovni kasacioni sud je 16. novembra 2020 godine doneo plan otklanjanja posledice u radu sudova nakon okončanja proglašenja vanrednog stanja i odluka o vanrednim merama i zaštita stanovništva zbog epidemije virusa covid 19.

Ovaj plan sprovodi radna grupa koja treba da na osnovu izveštaja o radu sudova za 2020. godinu i zatraženih pojedinačnih izveštaj od sudova na elektronskim obrascima koji se odnosi na program rešavanja starih predmeta odredi opšte, pojedinačne i posebne mere radi ubrzanja sudskih postupaka u sudovima da bi se do kraja 2020. godine organizovalo stanje u sudovima, a broj predmeta u sudećim materijama smanjio do nivoa opterećenosti starim predmetima prema izveštaju za prošlu godinu.

 

Potrebno je da utvrde stanje ljudskih resursa u sudovima i stanje sudskih objekata da bi se u sudovima rad organizovao u skladu sa svim merama zaštite, distance i uz obaveznu dezinfekciju.

Da se utvrdi mogućnost obavljanja pojedinih administrativnih poslova van sudskih  zgrada.

Prednost u rešavanju predmeta treba da imaju hitni, prioritetni i stari predmeti ali i takozvani repetitivni predmeti u sudećim materijama.

Naime Kada je doneta odluka o proglašenju vanrednog stanja Mnogi su sudovi su morali da donesu uputstvo za rad za vreme vanrednog stanja.

Treći osnovni sud koji je oduvek bio prenatrpan predmetima pa tako i za vreme korone a i nakon nje doneo je uputstvo da za  vreme vanrednog stanja sudije koje postupaju u krivičnom odeljenju postupaju sam u hitnim predmetima i to u onima u kojima je određen pritvor ili se traže određivanje pritvora, u predmetima za krivična dela: nedozvoljena trgovina, nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i krivično delo prenošenje zarazne bolesti.

Kao i o predmetima gde je oštećeni maloletno lice, u predmetima koji se odnose na naselje u porodici, u predmetima kojima postoji opasnost od zastarelosti i postupanju u predmetima za krivična dela za koje je primljen veći broj krivičnih prijava a izvršena su za vreme vanrednog stanja ili u vezi sa vanrednim stanjem.

U građanskom odeljenju takođe se postupalo samo u hitnim predmetima koji su po zakonu hitni, u postupcima po predlozima za određivanje privremenih mera, u postupcima povodom smetanja državine, u hitnim postupcima vanparnične materije i u statusnim pravima.

Na zahtev sudija, sudijskih pomoćnika, volontera i pripravnika kao i sudskog osoblja omogućavao im se zbog obima posla i novonastale situacije rad od kuće.

Takođe sudije, sudije porotnici kao i zaposleni koji su stariji od 60 godina koji imaju hronične zdravstvene probleme kao i zaposleni koji imaju decu do navršenih 12 godina života su putem zahteva mogli da traže da im se odobri rad od kuće zbog obima posla i novonastale  situacija predsednik suda je bio u obavezi da u najkraćem roku donese odluku.

Dostavna služba nije vršila dostavu sudskih pismena na terenu i dostava se državnim organima vršila kružnom poštom.

Pravosudna straža vršila je kontrolu ulaska u zgradu Trećeg osnovnog suda u Beogradu tako što je bio dozvoljen ulazak isključilo strankama u hitnim predmetima po kojima se postupa i u situacijama u kojima su stranke dobile poziv za odmah.

Isključivo je bilo dozvoljen ulaz pa najviše četiri stranke radi razgledanja ili informacija o stanju u spisima predmeta dok su ostale stranke čekale na isto ispred zgrade suda.

Šalter prijema Trećeg osnovnog suda ja radio tako da najviše četiri stranke istovremeno mogu čekati u red za predaju pismena dok su ostale stranke čekale na isto ispred zgrade.

Izdavanje uverenja o kojima se vodi službena evidencija u Trećem osnovnom sudu u Beogradu se vršila isključivo na pisanu molbu stranke kojom je morala da obrazloži hitnost izdavanja uverenja.

Takođe posebno je bilo naloženo licima koja su zadužena za bezbednost i zdravlje na radu da dezinfikuju lica i prostorije kao i lica koja ulaze u zgradu, da postave dezinfekcionu podlogu na ulazu u zgradu suda, tretiranje ruku svih lica prilikom ulaska i izlaska iz zgrade suda i dezinfekcija zgrade pre početka radnog vremena i pred kraj radnog vremena.

 

Autor: Aleksandra Stanmirović

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *