Međunarodni dan ljudskih prava

Društvo

Deseti decembar je međunarodni dan ljudskih prava, koja podrazumevaju osnovna prava koja ima svaka osoba, i stitče ih rođenjem. Ta prava su neotuđiva i nedeljiva, svojstvena su svim ljudima bez obzira na državljanstvo, nacionalno ili etničko poreklo, prebivalište, boju kože, veru, pol, jezik ili neku drugu karakteristiku.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.“ Opšta Deklaracija o pravima čoveka (1948)

Da bi zaštitila ljudsko dostojanstvo, ljudska prava su definisala neke temeljne aspekte koji se ne smeju prekršiti, a to su stvari koje su bitne za samu našu egzistenciju. Ukoliko se one krše, krši se naše ljudsko dostojanstvo. To se odnosi na naše pravo na hranu, slobodu, pravo da ne budemo diskriminisani, da učestvujemo u društvenim procesima, pravo na sigurnost i neophodne minimalne standare koji će nas zaštititi gladi i siromaštva. Ljudska prava treba da osiguraju zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. Ono što se danas podrazumeva pod ovim pravima jeste rezultat viševekovne borbe prošlih generacija.

U Republici Srbiji ljudska prava zagarantovana su Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima. Iako se ne možemo pohvaliti da su u potpunosti ova prava poštovana kod nas – trgovina ljudima, uskraćivanje slobode kretanja, sloboda medija, izražavanja, pravo na zdravlje i dr., svako od nas valja da se trudi da spreči njihovo kršenje. Ukoliko osoba smatra da su njena ljudska prava ugrožena, prvo treba da se obrati nadležnim organima i institucijama Republike Srbije. Kada naiđemo mi sami na neku vrstu kršenja ljudskih prava, značajno je da se zapitamo šta mi možemo uraditi povodom toga. Ne skrećite pogled i ne spuštajte roletnu ako primetite da je nekome potrebna pomoć. Možemo biti primer drugima, podržati razne akcije i učestvovati u njima. Ako svako učini malo, koliko je u njegovoj moći, zajedno se može postići mnogo.

Autor: Kristina Bondžulić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *